kontakt

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
Kroměříž
767 01
Tel: 573 505 114
Fax: 573 505 101

e-mail: sekretariat@jacz.cz
datová schránka: gg5aa56
web: www.jacz.cz

Výběrové řízení na manažera projektu

Dne 8. března vyhlásila Justiční akademie výběrové řízení na manažera projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce č. 7F-07532.01 – „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Manažer projektu bude zejména:
• koordinovat komplexní řízení projektu, včetně obsahové, finanční i formální stránky projektu,
• koordinovat práci všech členů Realizačního týmu, určovat činnosti a priority,
• participovat na zadávacích řízení pro výběr dodavatelů,
• koordinovat činnosti v projektu (provedení analýz, implementace vzdělávacích modulů v rámci LMS - Learning Management System, pilotní provoz systému),
• koordinovat aktivity směrem k cílové skupině (plán zapojení soudů a státních zastupitelství),
• kontrolovat dodržování harmonogramu a monitorovacích ukazatelů,
• administrovat projekt vůči poskytovateli dotace a odpovídat za jeho evaluaci,
• garantovat publicitu projektu.
Výběrové řízení je vyhlášeno jako přímá výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky.

Přihlášení do ASJA