V rámci studia vyšších soudních úředníků na Justiční akademii absolvoval V. běh tohoto studia dne 9.1.2018 exkurzi do Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Po úvodním slovu pana ředitele plk. Mgr. Dušana Gáče, podala tisková mluvčí Mgr. Dana Krejčířová základní informace o historii věznice, současném stavu věznice, výkonu vazby mužů, žen i mladistvých, výkonu trestu, a také o vzniku a současné funkci ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Následně měli možnost studenti projít pod dohledem ostrahy věznice jednotlivá pracoviště, seznámit se s režimem obviněných ve vazbě, odsouzených ve výkonu trestu, nahlédnout do cel a prohlédnout si pracoviště vězeňské nemocnice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Pracovníci věznice, kteří vedli exkurzi, byli mimořádně vstřícní a odpověděli všechny odborné dotazy.

foto 1  foto 2

 

 

 

Justiční akademie hostila v Praze týdenní mezinárodní seminář zaměřený na oblast lidských práv. Seminář probíhal ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí, v rámci projektu AIAKOS v termínu, který nemohl být pro otázky lidských práv příznačnější: 20. – 24. 11., tedy ve dnech, ve kterých si většina postkomunistických zemí připomíná výročí nástupu demokracie.
Pro více než dvě desítky začínajících soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů z celkem deseti evropských zemí připravila Justiční akademie intenzívní týdenní program, ve kterém se střídaly teoretické přednášky s praktickými workshopy. Témata se dotýkala práv osob se zdravotním postižením, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, práva na svobodné vyjadřování, a to jak na národní úrovni, tak s celoevropským přesahem, za podpory judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Zejména zahraniční účastníci ocenili možnost seznámit se s formálními aspekty soudního řízení. Velmi silným zážitkem byla návštěva památníku a vazební věznice Pankrác.

Okamžik, prosím. Načítám data...