2.6.2014    ceska-justice.cz    str. 0

Ministerstvo spravedlnosti - souhrn

 

Ředitelem Justiční akademie v Kroměříži je od pátku Filip Glotzmann. Foto: archiv Justice

Justiční akademie má od pátku nového ředitele. Do čela instituce jmenovala její rada Filipa Glotzmanna, který dříve působil v Kanceláři veřejného ochránce práv a na Ministerstvu spravedlnosti. Už před týdnem ukončil působení v akademii Jan Petrov, který stál v čele od roku 2011.

6.2.2014    Moravské hospodářství    str. 8   Nový občanský zákoník
(mk)    Ministerstvo spravedlnosti    
nová judikatura

Nový občanský zákoník vnesl do českého právního prostředí nejistotu. Zdaleka ne u všech změn se odborníci shodnou, jaký budou mít praktický dopad. A to i přesto, že ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií připravilo pro soudce, státní zástupce i justiční personál mnoho školení, která je měla na práci s novým občanským zákoníkem připravit. Školení probíhají od schválení zákoníku v roce 2012. „Celkem se do konce loňského roku konalo v rámci projektu nazvaného Rekodifikace téměř sto padesát školení. Alespoň jednoho školení se zúčastnilo přes tři tisíce lidí. Do konce roku 2013 jsme měli více než dvanáct tisíc individuálních účastí. To znamená, že průměrně byli účastníci téměř na čtyřech školeních,“ vypočítal manažer projektu Rekodifikace Matěj Pilát z Justiční akademie. Školení budou i nadále pokračovat, ale jen v omezené míře. „Zároveň vzniknou e-learningové moduly, díky kterým se zaměstnanci justice s novým občanským zákoníkem seznámí,“ podotkl Pilát.

26.1.2014    personalista.com    str. 0   lidé a podniky
personalista.com    Internet    

Oba patří k nejužšímu týmu tvůrců zákoníku, na jehož přípravě se podíleli jako členové rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti. Oba jsou lektory občanského práva pro vzdělávání soudců v Justiční akademii a vyučují na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rovněž jsou hlavními autory velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, na němž se autorsky podílel též partner kanceláře, František Korbel. Společně s ním a s dalším spolupracujícím expertem a tvůrcem zákoníku, Milanem Hulmákem, tak tvoří největší akademický tým zaměřený na rekodifikaci v Česku.

20.11.2013    Hospodářské noviny    str. 8   Příloha - Kariéra a vzdělávání - celoživotní vzdělávání

Jana Čechová, Ludmila Havelová - Ministerstvo spravedlnosti -

Celoživotní vzdělávání v justici zajišťuje Justiční akademie, která vznikla v roce 2002 jako centrální instituce resortu ministerstva spravedlnosti.

V roce 2005 se sídlo této instituce přestěhovalo ze Stráže pod Ralskem do Kroměříže a současně se akademie sloučila s Justiční školou, zařízením ministerstva spravedlnosti pro vzdělávání vyšších soudních úředníků, založenou v roce 1995. Vzdělávací akce se uskutečňují také v pobočce v Praze a v regionálních učebnách, převážně v sídlech krajských soudů – v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni, Brně, Olomouci, Ostravě.

 

1 ministrine BenesovaV minulém týdnu navštívila Justiční akademii ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová. Ředitel Justiční akademie Jan Petrov jí uvítal spolu se všemi pracovníky v arkádové dvoraně neorenesanční historické budovy na Masarykově náměstí v Kroměříži. Tam také proběhlo neformální setkání a představení všech shromážděných paní ministryni.

Posléze byla paní ministryně seznámena s procesem vzdělávání, který dlouhodobě probíhá v této vzdělávací instituci. Zajímala se o nové technologie, nové vzdělávací programy a inovativní projekty realizované ve vzdělávacím procesu. Zvláštní pozornost věnovala informacím týkajících se proškolování nového kodexu soukro2 ministrine Benesovamého práva – nového občanského zákoníku. Získala také informace o systému vzdělávání administrativy při závislosti na pracovních pozicích s možností modulové skladby obsahu vzdělávání. Ocenila, že se akademii dlouhodobě daří získávat granty, které umožňují flexibilně reagovat na aktuální požadavky justice. Přivítala možnost zahraniční spolupráce, která díky aktivnímu členství akademie v EJTN – evropské síti justičních vzdělávacích institucí- umožňuje soudcům a státním zástupcům možnost zúčastnit se zahraničních vzdělávacích akcí a odborných stáží.

Svou návštěvu ukončila paní ministryně prohlídkou budovy, která je evidovanou kulturní památkou státu. Zaujala jí především reprezentační aula, jejíž strop je bohatě ornamentálně zdoben s centrálním figurálním motivem.

Okamžik, prosím. Načítám data...