Výňatek z článku
16.9.2013    ČRo Radiožurnál    str. 1   17:06 Dvacítka Radiožurnálu
Televizní a rozhlasové zpravodajství    
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Novému občanskému zákoníku, na který se právníci, soudci i běžná veřejnost připravují skoro 2 roky a který má zásadně změnit tuzemské právní prostředí, hrozí, že nebude účinný od začátku příštího roku, jak se původně plánovalo potom, co senátoři v předchozích dnech odmítli doprovodné daňové změny. Upozorňuje na to ministr financí v demisi Jan Fischer s tím, že zásahem zákonodárců můžou přijít veřejné rozpočty o desítky miliard korun. A do studia přišel náměstek ministryně spravedlnosti František Korbel, který pracoval právě na občanském zákoníku.

Pane náměstku, jak je pravděpodobné podle vás, že účinnost občanského zákoníku bude odložena a že tedy to nebude od příštího ledna?

Výňatek z článku
Konkursní noviny - Bulletin

23.8.2013    Konkursní noviny - Bulletin    str. 2   Rozhovor
Ministerstvo spravedlnosti    
Hovoříme s předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michalem Žižlavským

Asociace insolvenčních správců (ASIS) představ uje nejvýznamnější organizaci, která zastupuje insolvenční správce. Jedná se o dobrovolnou, profesní a nezávislou organizaci, která vahou své členské základny aktivně působí ve všech oblastech, které ovlivňují prostředí insolvenčních řízení v České republice. Cílem ASIS je vybudovat odpovídající platformu pro rozvoj a neustalé zkvalitňováni úpadkového řízení a činnosti insolvenčních správců. O tom , jak se jí to daří a o aktuálních otázkách insolvenčního proces u jsme hovořili s předsedo u Rady expertů ASIS JUDr. Michalem Žižlavským.

Výňatek z článku

23.8.2013    Konkursní noviny - Bulletin    str. 16   Rozhovor
Ministerstvo spravedlnosti    
Hovoříme se zastupující vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK JUDR. Martinou Doležalovou

SOUDNÍCH SPORŮ JE STÁLE PŘÍLIŠ MNOHO. POKUSEM JAK TATO VYSOKÁ ČÍSLA SNÍŽIT JE I MEDIACE, KTERÁ SE STALA JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK DOSÁHNOUT POKOJNÉHO ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI STRANAMI. UPRAVUJE JI ZÁKON Č. 202/2012 SB., JENŽ NABYL ÚČINNOSTI 1. ZÁŘÍ 2012. O TOM, JAK SE OSVĚDČILA, JSME HOVOŘILI S ADVOKÁTKOU, ZASTUPUJÍCÍ VEDOUCÍ ODBORU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY JUDR. MARTINOU DOLEŽALOVOU.

* Jak často je dnes mediace využívána?

Pokud hovoříme o mediaci podle nového zákona, který je účinný od 1. září 2012, tak zatím ještě výsledky nejsou známy, protože registr (seznam) mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR, byl fakticky zprovozněn až začátkem tohoto roku. Mediátoři jsou zatím zkoušeni a postupně registrováni. Zatím nemám zpětnou vazbu, zda soudy mediaci více využívají. Nicméně školení v mediaci probíhají dle mých informací jak přes Justiční akademii pro soudce – aby věděli pro jaké spory je mediace vhodná, tak přes Českou advokátní komoru pro advokáty, kteří se chtějí stát současně mediátory. Někteří kolegové mně však již avizovali, že soudy v určitých případech již nařídily a nařizují mediace.

11.7.2013    ČRo Radiožurnál    str. 1   07:50 Ranní interview

Televizní a rozhlasové zpravodajství

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Premiér takzvané úřednické vlády Jiří Rusnok dnes do úřadu uvede další ministry, například resort spravedlnosti začne řídit Marie Benešová. Na ministerstvu střídá občanského demokrata Pavla Blažka.

Martin DRTINA, redaktor

--------------------

Za svou prioritu si Benešová stanovila nový občanský zákoník, který má začít platit od ledna a bude znamenat revoluci v civilním právu. K tomu, aby se tak stalo, je potřeba schválit i doprovodné zákony. Benešová přitom uvažovala i o variantě, že účinnost kodexu odloží. Na to je ale prý už moc pozdě.

Marie BENEŠOVÁ, ministryně spravedlnosti

--------------------

Výňatek z článku:

Rozhovor s Mgr. Františkem Korbelem, Ph. D, náměstkem ministra spravedlnosti pro legislativu

* Nový občanský zákoník (NOZ) přináší řadu významných změn – čím se zabývá Ministerstvo spravedlnosti před blížící se účinností 1. ledna 2014?

Okamžik, prosím. Načítám data...