Výňatek z textu

28.3.2013    Právní rádce    str. 32   Rekodifikace / anketa
JAN JANUŠ PETRA GŘÍBKOVÁ    Soudnictví, vězeňství    
Codexis a Právní rádce pořádají od 22. do 23. dubna již třetí ročník kongresu Právní prostor, tentokrát s podtitulem nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva. o čem budou někteří přednášející mluvit? a jak by se dívali na případný odklad účinnosti zákoníku? Zeptali jsme se jich.
1 S jakým tématem na kongresu Právní prostor 2013 vystoupíte a proč? 2 Jaký je váš názor na případné odložení účinnosti nového občanského zákoníku?

Výňatek z textu
28.3.2013    Právní rádce    str. 18   Rekodifikace / rozhovor
JAN JANUŠ    Soudnictví, vězeňství

S hlavním autorem nového občanského zákoníku profesorem Karlem Eliášem o negativních náladách proti rekodifikaci, zásadě superficies solo cedit i o jeho pocitech devět měsíců před nabytím účinnosti.

* Pane profesore, jak na vás působily spekulace o možnosti odložení účinnosti nového občanského zákoníku?

27.3.2013    Lidové noviny    str. 3   Domov

Soudnictví, vězeňství

JAROSLAV FENYK (* 1961)

* Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tam se stal v roce 2009 profesorem v oboru trestní právo.

JAN FILIP (* 1950)

* Absolvent Právnické fakulty dnešní Masarykovy univerzity, tam působí jako vedoucí katedry ústavního práva a politologie. Profesorem ústavního práva se stal v roce 1998.

Ve dnech 28.2.-1.3. 2013 uspořádala Justiční akademie ve svých kroměřížských objektech  významnou mezinárodní konferenci  na téma KONFLIKTY JUSTICE V ZEMÍCH VISEGRADU

Předmětem dvoudenního jednání byly zejména spory o příslušnost soudů a státního zastupitelství, odnětí přikázání věci, hranice obecného a správního soudnictví, jiné právní názory Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, rozsah působnosti státního zastupitelství.

Na konferenci vystoupili přední odborníci ze zemí Visegradské 4  v oblasti trestního a správního soudnictví.

26.2.2013    ČT 1    str. 2   19:00 Události
Soudnictví, vězeňství    
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Nový Občanský zákoník. Největší změna v tuzemském civilním právu za posledních 50 let nemá jistou budoucnost. Řídit by se jím Česko mělo od ledna příštího roku. Ministři ale zítra budou jednat o odkladu. Pokud návrh projde, vstoupí obsáhlá norma do praxe až v roce 2015. S tím ale nesouhlasí Ministerstvo spravedlnosti ani část právníků.

Okamžik, prosím. Načítám data...