5.10.2012 byznys.ihned.cz    str. 0   byznys.ihned.cz
Matěj Smlsal    Soudnictví, vězeňství    
Občanský zákoník zavádí od 1. ledna příštího roku mnoho nových termínů. Změní se označení pro nájemce, dlužníka i obyčejnou půjčku. Dokážete se v nových názvech orientovat? Vyzkoušejte si kvíz, který server IHNED.cz připravil.


Datum vydání:  1.10.2012
Čas vydání:    14:05
Klíčová slova: ČR; soud; školy; vláda; justice
ID:            T201210010337401
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zak; sko; for; pol; pod

Vláda upraví pravidla pro studium vyšších soudních úředníků
Praha 1. října (ČTK) - Vláda zřejmě upraví pravidla pro studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství. Podle návrhu ministerstva spravedlnosti by na Justiční akademii měla existovat pouze jedna forma jejich vzdělávání, a to studium v délce 18 měsíců. Přístup do této formy vzdělávání mají mít jen zaměstnanci soudu nebo státního zastupitelství s doporučením nadřízených.

27.9.2012    Právní rádce    str. 22   Právo a obchod

Jan Januš    Soudnictví, vězeňství
výňatek textu

S náměstkem ministra spravedlnosti sekce legislativně právní Františkem Korbelem o změnách na ministerstvu, elektronizaci justice, soukromoprávní rekodifikaci i zhodnocení některých cílů, o kterých mluvil v rozhovoru pro Právního rádce už na začátku letošního roku.

Státní zastupitelství č. 4/2012, str. 81 až 82.

Je ohrožením důvěry ve státní zastupitelství, když funkcionář státního zastupitelství udržuje neformální styky s osobami označovanými jako „kmotři“? Může státní zástupkyně do médií sdělovat, že je státní zástupkyní proto, aby mohla splatit hypotéku? Je přípustné, aby byl státní zástupce členem správní rady obecně prospěšné společnosti? Smí mít státní zástupce nesprávný právní názor?

Okamžik, prosím. Načítám data...