19. října 2011 se v budově Právnické fakulty Univerzity Palackého uskuteční konference o profesní etice soudců – Nestrannost aneb Otázky, které si klade dobrý soudce. O otázkách politické či občanské angažovanosti soudce, mezích kontaktu se stranami sporu mimo jednací síň, přijímání ocenění, publikační a přednáškové činnosti soudce či mezích sebeprezentace soudce na internetu promluví místopředsedkyně Ústavního soudu dr. Eliška Wagnerová, předseda Městského soudu v Praze dr. Sváček, soudci Nejvyššího správního soudu dr. Kateřina Šimáčková a doc. Vojtěch Šimíček či soudce Krajského soudu v Praze dr. Vojtěch J. Cepl ml. Jako zvláštní host vystoupí dr. Martin Škop z Katedry právní teorie Právnické fakulty MU s příspěvkem o vlivu médií na rozhodování soudce. Na závěrečném workshopu se pod vedením Lucie Atkinsové a Maxima Tomoszka účastníci vytvoří návrh etického kodexu českého soudce.

Přihlašování na akci přes systém ASJA.

PROGRAM

 

Okamžik, prosím. Načítám data...