9.5.2009    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Plzeňský

(ned)    Ministerstvo spravedlnosti   

Plzeň, Štěnovice - Do Štěnovic u Plzně, odkud pochází její manžel, se Daniela Kovářová přivdala na začátku devadesátých let. Nějaký čas jako právnička pro obec také pracovala. Starosta Jan Nový tvrdí, že si na ni nemůže stěžovat. „Působila i v naší přestupkové komisi. Nemůžu proti ní říct jediné slovo. Zapojila se do života v obci, je velice vstřícná. Při volbách například byla ochotná dělat zapisovatelku. Po charakterové stránce se jí také nedá nic vytknout,“ hodnotí novou ministryni Jan Nový. Starosta připouští, že Daniela Kovářová je ambiciózní a umí si jít za svým. „A určitě je schopná, pracovitá,“ uvažuje Jan Nový.

V době, kdy působila Daniela Kovářová jako advokátka v Plzni, měla kancelář vMalé ulici. Ve stejném domě sídlí známá Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina & spol. Jak tedy novou ministryni vidí kolegové z profese?

Jan Kocina za velikou přednost nové ministryně pokládá skutečnost, že je organizačně schopná.

„Navíc si myslím, že každodenní výkon právní činnosti jí sedí méně, než práce na koncepčních a organizačních věcech. Myslím, že vždy chtěla mít na starosti nějaké projekty, cíle a hledání cest, jak se k nim dobrat,“ uvádí Jan Kocina.

Na ministerstvo se hodí Renomovaný právník si vzpomíná, že když se připravovala nová koncepce vzdělání advokátů a advokátních koncipientů, Kovářová kvůli tomu značně omezila vlastní praxi.

„Začala se tomu věnovat a dotáhla to do celkem dobré podoby. Myslím, že touto cestou se dostala i do čela Justiční akademie,“ uvažuje Kocina. Ten je přesvědčený, že Daniela Kovářová se díky svým vlastnostem do funkce ministryně spravedlnosti hodí. „Je cílevědomá, ctižádostivá a bude určitě dobře připravena. Možná je trochu odtržená od praxe, ale určitě se velmi dobře seznámí s koncepčními záležitostmi. Například k prosazování nového občanského zákoníku,“ předpokládá Jan Kocina.

A co advokáta napadne, když má zhodnotit obecné lidské vlastnosti Daniely Kovářové? „Spolehlivá. Myslím, že co slíbí, to se snaží splnit,“ říká Kocina.

Je ale nová ministryně spravedlnosti podle známého plzeňského advokáta také spravedlivá? „Určitě se snaží být. Ale spravedlnost je velmi pofidérní pojem,“ usmívá se Kocina.

S Danielou Kovářovou se potkával také renomovaný právník Martin Šolc, který v minulosti předsedal České advokátní komoře. Jiří Šolc se zdráhal novou ministryni hodnotit po profesní stránce.

„Měl jsem příležitost s ní mnohokrát mluvit a mám pocit, že je to slušná a poctivá ženská,“ uvažuje Martin Šolc.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

Okamžik, prosím. Načítám data...