Evropská justiční vzdělávací síť (European Judicial Training Network, EJTN) reprezentuje zájmy více než 160.000 evropských soudců, státních zástupců a jejich vzdělavatelů. Evropská justiční vzdělávací síť byla založena v roce 2000, zaměřuje se zejména na poskytování vzdělávání v oblasti evropského práva a v dalších souvisejících odborných oblastech jako je např. odborné jazykové vzdělávání, vzdělávání zaměřené na evropskou právní kulturu, školení vzdělavatelů, apod. EJTN připravuje standardy pro justiční vzdělávání, koordinuje justiční výměny a podporuje spolupráci mezi justičními vzdělávacími institucemi v členských státech EU.

Česká Justiční akademie je členem EJTN od roku 2004. Během předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009 Justiční akademie úspěšně předsedala generálnímu shromáždění EJTN. Díky aktivnímu členství Justiční akademie v této síti se soudci a státní zástupci a další pracovníci rezortu justice z České republiky mohou prostřednictvím Justiční akademie účastnit za výhodných finančních podmínek výměnných stáží, odborných seminářů a konferencí v evropských zemích. V současné době Justiční akademie nabízí ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí tyto možnosti:

  • Výměnné stáže českých soudců a státních zástupců na soudech a státních zastupitelstvích v evropských zemích;
  • Výměnné stáže zahraničních soudců a státních zástupců na soudech a státních zastupitelstvích v České republice;
  • Semináře pro soudce a státní zástupce v oblasti evropského civilního práva;
  • Semináře pro soudce a státní zástupce v oblasti evropského trestního práva;
  • Semináře pro soudce a státní zástupce v rámci projektu zaměřeného na odbornou jazykovou přípravu v oblasti trestního práva;
  • Zapojení čekatelů a vysílání porotců na odbornou mezinárodní soutěž čekatelů Themis.

 

Další informace o Evropské justiční vzdělávací síti naleznete zde: http://www.ejtn.eu/

 

PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

Justiční akademie

 

Okamžik, prosím. Načítám data...