Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručených na přenosných technických nosičích:
Masarykovo náměstí 183, Kroměříž 767 01

Úřední hodiny podatelny:
pondělí - pátek 8.30-14.30h

Elektronická adresa podatelny:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny ostatní emailové adresy zřízené Justiční akademií slouží pouze pro běžnou emailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit, nebo zaslat znovu na adresu. V opačném případě není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, ani zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu v budoucnu.

Identifikátor datové schránky:
gg5aa56

Informace - příjem elektronického podání - dle nařízení vlády 495/2004 Sb.
Přijímané formáty:

Dokumenty:
rtf, pdf, xls, xlsx, doc, docx, odt, ods, txt

Video formáty:
- použitý video kodek: XviD, DivX, MPEG1, MPEG2/DVD, wmv
- použitý audio kodek: pcm, wav, mp3, ogg, wma, ac3

Audio formáty:
- pcm, wav, mp3, ogg, wma

Archivové formáty:
- rar, zip

Formáty pro externí podpisy:
- CER, CRT, DER, PK7 - formáty certifikátů dle standardu X. 509
- P7B, P7C, P7F, P7M, P7S - formáty certifikátů a elektronických podpisů dle
  PKCS#7
- TST - formát pro elektronické razítko

Typy nosičů/způsob doručení:
DVD, CD, MASS STORAGE (bez nutnosti instalace sofware), http (odkaz), email

Email:
- formát HTML, PLAIN TEXT
- kódování textu - ISO - 8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode nebo UTF-8
- velikostní omezení (včetně všech příloh): email - 20MB
- jednou emailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) lze přijmout pouze
  jedno podání
- hromadné podání - dle domluvy s organizací

Elektronický podpis:
- http: podepsané celé podání včetně všech příloh uznávaným elektronickým podpisem
- email: podepsané celé podání včetně všech příloh uznávaným elektronickým
  podpisem
- osobní (EPO005F): podání ve formě jednoho souboru (více souborů se musí dát
  do jednoho ZIP, RAR souboru) + externí uznávaný elektronický podpis
- hromadný: ZIP soubor + externí uznávaný elektronický podpis (nebo jinak po domluvě
  s organizací)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“):
Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Justiční akademii ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:
Pokud je doručený dokument v analogové nebo elektronické podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podatelna dokument nezpracovává.

Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.

Okamžik, prosím. Načítám data...