Justiční akademie v letech 2020 – 2023 realizuje projekt Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaný prostřednictvím Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. V rámci tohoto projektu po celou dobu jeho trvání nabízí Justiční akademie jednotlivým soudům zorganizování semináře na míru přímo v jejich regionu.
Za tímto účelem byl vytvořen Katalog regionálních vzdělávacích akcí, který nabízí 17 různých témat, která primárně cílí na pracovníky opatrovnických oddělení, řada z nich má však přesah i do jiných agend (např. detenční řízení, ochrana obětí trestného činu v jiném než trestním řízení). Pokud si soud nevybere z katalogové nabídky, má možnost zvolit si téma dle svých potřeb. Semináře jsou určeny nejen pro soudce, ale i pro čekatele, asistenty, vyšší soudní úředníky či soudní tajemníky. V odůvodněných případech se semináře mohou zúčastnit i další zaměstnanci soudů nebo osoby mimo justici (např. členové interdisciplinárního týmu). Semináře Interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva soukromého I.+II. a Interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva veřejného I.+II. budou od podzimu 2021 akreditovány u MPSV a účastníci mimo justici tak mohou jeho absolvováním získat kredity do systému povinného vzdělávání.

Bližší informace a podmínky zajištění regionálních seminářů jsou uvedeny v Katalogu regionálních vzdělávacích akcí nabízených Justiční akademií. V případě zájmu je možné seminář objednat u akademické pracovnice Mgr. Marie Koldové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Příloha – Katalog regionálních vzdělávacích akcí nabízeních Justiční akademií

 

V pondělí 14. 6. 2021 byly rozeslány pozvánky k písemné zkoušce testu aplikace práva výběrového řízení MS v Praze, která se uskuteční v pondělí 21. 6.2021 v Kroměříži.  Pokud někdo z přihlášených kandidátů neobdržel pozvánku, ať se laskavě obrátí na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V úterý 11. května 2021 se uskutečnil webinář Supervize: mnoho tváří, jeden cíl aneb Jak být soudcem a rychle nevyhořet pod vedením zkušeného supervizora a psychoterapeuta Mgr. Davida Odstrčila (www.vmezicase.cz). Otázky duševního zdraví jsou v dnešní psychicky náročné době aktuální pro všechny. Pro soudce a státní zástupce, jejichž práce je velmi intelektuálně náročná, to platí dvojnásobně. Cílem webináře bylo seznámit účastníky se supervizí jakožto nástrojem péče o své duševní zdraví a zdroje a jako nástrojem prevence vyhoření. Webinář také symbolicky zahájil diskusi o tom, zda a jaké má mít supervize v české justici místo. O akci byl mezi účastníky velký zájem: v platformě ZOOM či prostřednictvím streamu JA se zúčastnilo více než 80 přihlášených. Záznam přednášky bude k dispozici co nejdříve v systému ASJA.

1 supervize     2 supervize

 

 

 

S ohledem na epidemiologickou situaci bude 12. ročník Justičních sportovních her přesunut na příští rok. Sportovní hry proběhnou v termínu 25. - 27. 8. 2022.

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je propojit systém vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a dalších subjektů na poli trestní justice.

Projekt dále přispěje ke zvýšení profesních kompetencí jejich zaměstnanců prostřednictvím realizace vybraných vzdělávacích aktivit, což povede k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu a v jeho důsledku k jejich větší šanci na reintegraci.

Vybrané oblasti vzdělávání

Vzdělávání bude zacíleno do následujících oblastí:

1) Inovace základních vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby

2) Vzdělávání pro manažery

3) Společný penologický výzkum

4) Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

5) Příprava na bezpečné propuštění

Z celospolečenské perspektivy má realizace projektu reálný potenciál přispět ke zkvalitnění poskytované péče a tím napomoci snížení míry kriminální recidivy. Realizace projektu zahrnuje i spolupráce se zahraničním partnerem, kterým je Ředitelství norských nápravných služeb. Přispěje k posílení bilaterální spolupráce a vztahů mezi ČR a Norskem v oblasti nápravných služeb a péče o odsouzené a propuštěné osoby.

Zdroje financování

Projekt Systém společného vzdělávání je spolufinancován z prostředků programu Spravedlnost v rámci finančního mechanismu Norských fondů 2014-2021.

Kontakt

Statutární zástupce: Mgr., Ing. Iva Günzlová, MBA,

Projektový manažer: Ing. Jan Rychetský, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

norway 

Okamžik, prosím. Načítám data...