spolecne foto Dne 18. září 2017 byl v Kroměříži zahájen v pořadí již VII. běh kvalifikačního studia vyšších soudních úředníků, do kterého se přihlásilo 36 zaměstnankyň soudů. Studentky získají nejprve základní znalosti z vybraných právních odvětví (ústavní právo, pracovní právo, správní právo, evropské právo, daňové právo…) a poté se podrobněji seznámí s právem občanským a trestním. Úspěšné absolventky obdrží osvědčení o absolvování studia a výsledku zkoušky vydané Ministerstvem spravedlnosti.


Všem studentkám přejeme ve studiu hodně úspěchů.

Stačí být slušným člověkem k dodržení profesní etiky? Kdo a jak má vybírat kandidáty na soudce?

I na tyto otázky se hledaly odpovědi na 13. ročníku diskusního fóra „Etika v právu“, které se konalo ve dnech 11. – 13. září na Justiční akademii v Kroměříži. Své příspěvky k této problematice předneslo několik předních osobností z řad české i slovenské justice a také z oblasti filozofické. Účastníci tak měli možnost diskutovat s prof. PhDr. Janem Sokolem, Ph.D., prof. JUDr. Pavlem Holländerem, DrSc., prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc., JUDr. Janem Latou, Ph.D., JUDr. Josefem Baxou, JUDr. Janem Vyklickým, JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. a za slovenskou justici vystoupil JUDr. Pavel Rohárik.
Této již tradiční akce se zúčastnilo více než sto posluchačů. Přivítali jsme také účastníky ze Slovenské republiky, kteří vnesli do diskuse komparativní pohled na probírané otázky.

    

Foto KST V letních měsících Justiční akademie již tradičně organizovala intenzivní jazykové vzdělávání. Nabídka byla jako každoročně velmi pestrá. Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v termínu 7. – 11. srpna 2017 uskutečnily tři odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Vysoká odborná lektorská úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé.

Okamžik, prosím. Načítám data...