Justiční akademie hostila v Praze týdenní mezinárodní seminář zaměřený na oblast lidských práv. Seminář probíhal ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí, v rámci projektu AIAKOS v termínu, který nemohl být pro otázky lidských práv příznačnější: 20. – 24. 11., tedy ve dnech, ve kterých si většina postkomunistických zemí připomíná výročí nástupu demokracie.
Pro více než dvě desítky začínajících soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů z celkem deseti evropských zemí připravila Justiční akademie intenzívní týdenní program, ve kterém se střídaly teoretické přednášky s praktickými workshopy. Témata se dotýkala práv osob se zdravotním postižením, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, práva na svobodné vyjadřování, a to jak na národní úrovni, tak s celoevropským přesahem, za podpory judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Zejména zahraniční účastníci ocenili možnost seznámit se s formálními aspekty soudního řízení. Velmi silným zážitkem byla návštěva památníku a vazební věznice Pankrác.

foto 1 S velikou radostí a hrdostí gratulujeme Ondřejce Kocichové, Kateřině Studecké a Tereze Tupé (všechny tři jsou asistentkami Městského soudu Praha), které pod vedením Pavla Pražáka (soudce Obvodního soudu pro Prahu 4) získaly bronzovou medaili ve finále mezinárodní soutěže pro čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce, THEMIS.
Soutěž je každoročně vypisována Evropskou justiční vzdělávací sítí a jejím účelem je zdůraznit evropský rozměr budoucí profese soudce a státního zástupce. Soutěž prohlubuje odborné dovednosti, které jsou pro výkon jejich profesí nezbytné – komunikativní dovednosti, umění diskuze, kritické a analytické myšlení, logické uvažování či psaní právních textů.

Ve dnech 25. - 26. 10. 2017 proběhl již druhý seminář na práci v systému DC2, který byl tentokrát zaměřen na mzdovou část programu. V rámci semináře se vždy pracuje přímo v systému a lektorka seznamuje účastníky s jeho jednotlivými funkcionalitami a možnostmi nastavení, aby co nejvíce odpovídal jednotlivým požadavkům.

Jednalo se o 1 ze tří dvoudenních akcí, kterou se nám ve spolupráci s MSp podařilo se společností Datacentrum dojednat. Obsah všech 3 seminářů byl upraven tak, aby co nejvíce odpovídal konkrétním potřebám justice.
Semináře se vždy konají v Kroměříži v PC učebně, která je vybavena cvičnou verzí systému, který je určen pro vedení mzdového účetnictví a personalistiky v rezortu. Jelikož se jedná o interaktivní semináře, tak maximální možná kapacita je 20 osob. Pro letošní rok jsme tedy mohli nabídnout „pouze“ 60 míst, i když poptávka po těchto akcích je mnohem vyšší.
V dalším roce se tedy pokusíme opět dojednat několik termínů, aby se mohli proškolit i další zájemci.

Okamžik, prosím. Načítám data...