V těchto dnech na půdě Justiční akademie probíhá seminář s názvem Výkon rozhodnutí a exekuce, kde se společně setkali účastníci z řad justice, ale také z řad exekutorů. Vzniklo podnětné prostředí pro diskuzi nad aktuálními otázkami obou profesí i s ohledem na novelu Insolvenčního zákona.

vykon exekuce

 

 

 

Jeho odchodem Justiční akademie ztrácí skvělého pedagoga, významného představitele oboru občanské právo, který významnou měrou přispěl k rozvoji vzdělávání v resortu justice.

OZNÁMENÍ
Poslední rozloučení se zesnulým prof. JUDr. Jiřím Švestkou, DrSc., které se mělo konat dne 2. dubna 2019 v 15,00 hod. v kostele sv. Josefa na Malé Straně, je z důvodu zhoršení zdravotního stavu manželky JUDr. Ireny Švestkové prozatím zrušeno.

Smuteční oznámení

Justiční akademie a Nejvyšší správní soud ve spolupráci s Akademií evropského práva a za finanční podpory Evropské komise spolupořádaly ve dnech 4. - 6. března 2019 mezinárodní workshop k tématice životního prostředí s názvem „NATIONAL JUDGES AND THE EU AARHUS ACQUIS - Focus on Access to Justice“.
Bohatý program vedený renomovanými evropskými odborníky zahrnoval různá odborná témata z oblasti právní ochrany životního prostředí, diskutovala se Aarhuská úmluva, přístup k informacím, přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, účast veřejnosti na rozhodování atd. Téměř čtyřicítka soudců z celé Evropy si během tří dnů v Praze vyměňovala své zkušeností.
Veškerá nabídka mezinárodních vzdělávacích akcí je k přihlašování zájemcům z české justice k dispozici v ASJA pod oblastí Mezinárodní spolupráce.

Od ledna 2019 Justiční akademie vypisuje nový seminář Mediační techniky pro opatrovnické soudce. Seminář se během letošního jara uskuteční hned čtyřikrát, a to pod vedením dvou lektorských dvojic: první tvoří mediátorky z pražského mediačního centra Manofi (www.manofi.cz) Mgr. Michaela Kopalová a Mgr. Marie Tichá. Druhá lektorská dvojice, Mgr. Robin Brzobohatý a PhDr. Lenka Poláková, působí v Mediačním centru Olomouc (www.mcol.cz). Všichni lektoři patří k nejzkušenějším rodinným mediátorům v Česku.

Proč se na seminář přihlásit?

Snaha přiblížit mediační techniky opatrovnickým soudců jde ruku v ruce se snahou o změnu paradigmatu v nahlížení na řešení rodičovských sporů před českými soudy, o kterou se Justiční akademie již několikátým rokem snaží a která je úzce spojena s popularizací interdisciplinární spolupráce v těchto věcech. Absolvování tohoto semináře je však přínosné pro kteréhokoli opatrovnického soudce či soudkyni, ať už je interdisciplinární spolupráci nakloněn či nikoli.

Unie VSÚ, z. s. - PŘILÁŠKA

Okamžik, prosím. Načítám data...