• připravuje a organizačně zabezpečuje vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob působících v justici;
 
• vzdělávací akce organizuje v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich potřebám;
 
• zajišťuje kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství podle zvláštního předpisu;
 
• poskytuje knihovnické a informační služby;
 
• vypracovává metodiku přijímacích pohovorů justičních a právních čekatelů a podílí se na organizačním zajištění zkoušek justičních a právních čekatelů;
 
• je členem mezinárodních vzdělávacích justičních institucí a zprostředkovává  zde vzdělávání.
 

Fotogalerie Justiční akademie

Okamžik, prosím. Načítám data...