svycarskoNázev projektu: „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ 

Číslo projektu: CH 007
Období realizace: 10. 1. 2011 – 31. 10. 2016

Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií bylo v rámci 1. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska příjemcem grantové podpory projektu s názvem E-learningové vzdělávání pro resort justice (E-learning Education for Judiciary), č. CZ0056.

Projekt byl zahájen v roce 2008 a dokončen byl, podle předpokladu, v dubnu 2011.

Okamžik, prosím. Načítám data...