Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00001
Částka: 14 875 750,- Kč
Doba realizace projektu: 1. července 2012 – 30. června 2015

Cíl projektu:
Vytvořit funkční systém vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a efektivního managementu soudních případů. Projekt reaguje na požadavky jednoho ze základních programových dokumentů MSp a to Koncepce stabilizace justice. Projekt v souladu se zaměřením oblasti podpory 4.4a.1 usiluje o zvýšení institucionální kapacity, kvality a efektivnosti institucí veřejné správy.

 

 

Cílová skupina:
Soudci, státní zástupci, asistenti, případně čekatelé (celkový počet cca 4 500), kteří budou do projektu zapojeni při průzkumu konkrétních potřeb vzdělávání a jako účastníci seminářů a konferencí.

Popis projektu:
Projekt ekonomie je financován ze strukturálních fondů Evropské unie – OP Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bude vytvořen a implementován systém vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a efektivního managementu soudních případů. Důraz bude kladen na systémový a komplexní přístup a na propojení právních a ekonomických znalostí. Projekt bude mj. využívat moderní vzdělávací metody, jako jsou e-learningové moduly, blended learning, či případové studie. Bude také vydána publikace "Efektivní case management v české justici", která bude první odbornou publikací o této problematice v ČR.

  • Hlavní aktivity projektu:
    Realizace 180 vzdělávacích aktivit - 1-3 denní (Praha, Kroměříž a dalších sedm regionů) dle poptávky soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie (např. pojistné a dotační podvody, celní a daňová kriminalita, finanční účetnictví a  audit, znalecké posudky, atd.) a managementu (osobní a manažerské dovednosti ve vztahu k efektivnímu průběhu soudních případů). Školiteli budou mimořádní odborníci z "velké čtyřky", pracovníci NERVu, význační profesoři s mezinárodními zkušenostmi, vrcholní soudci.
  • Tvorba cca 60 případových studií a 20 e-learningových modulů.
  • Organizace konference na téma Možnosti a limity efektivního soudnictví v ČR a vydání publikace k této problematice ("Efektivní case management v české justici").

 

Kontaktní osoba:
 sekretariát ředitele Justiční akademie

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 573 505 114

Okamžik, prosím. Načítám data...