Kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství na Justiční akademii.

Aktuální informace o kvalifikačním vzdělávání na Justiční akademii – otevření čtrnáctého studijního běhu se předpokládá v lednu 2025. Místo výuky bude stanoveno podle potřeb soudů a státních zastupitelství, která budou zjišťována v průběhu března 2024.

Studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství na Justiční akademii probíhá na základě zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.

Studium je koncipováno do podoby 24 týdenních prezenčních studijních soustředění rozložených do období nejméně 18 měsíců a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Ke studiu může být přijat uchazeč, který má střední vzdělání s maturitní zkouškou a byl ke studiu doporučen předsedou soudu nebo vedoucím státním zástupcem. Účastník studia vyšších soudních úředníků musí být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným k výkonu práce u soudu na pracovním místě soudního tajemníka.

Účastník studia vyšších úředníků státního zastupitelství musí být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným k výkonu práce u státního zastupitelství.

  
 

V Kroměříži dne 27. 2. 2024

 

Okamžik, prosím. Načítám data...