Veřejné zakázky v kontextu evropského soutěžního práva, Brno, 7.2.2013

PROGRAM

{modal url="images/EVROPSKE_SOUTEZ_PRAVO/VEREJNE_ZAKAZKY_7.2.013/1_verejne_zakazky.png" group="mygallery"}  {/modal}
Okamžik, prosím. Načítám data...