Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00002
Částka: 29 855 950,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. červen 2012 až 31. květen 2015

Popis projektu
Od 1. ledna 2014 bude v České republice účinný nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Společně s novým občanským zákoníkem nabyde účinnosti i nový zákon o obchodních korporacích, nový zákon o mezinárodním právu soukromém a rovněž dojde k významné novelizaci celé řady procesních předpisů. Justiční akademie realizací tohoto projektu přispívá k co nejplynulejšímu přijetí nového soukromého práva a jeho implementaci do celého právního řádu.

 


Projekt představuje zásadní vzdělávací inovaci v oblasti právních předpisů způsobem, který povede k dalšímu zdokonalování procesů uvnitř i vně justice a v jednotlivých cílových oblastech a u cílových subjektů. V rámci naplánovaných vzdělávacích akcí budou používány moderní metody výuky. Inovativním je především zapojení tvůrců nových zákonů do vzdělávacího procesu, kdy byl vybrán model výuky "soudce+akademik". Vždy půjde o zkušeného soudce (především z Nejvyššího soudu), který bude školit ve spojení s akademikem, většinou jedním z tvůrců zákona, což povede k propojení vědy a praxe. Propojení teoretika a praktika povede k lepšímu pochopení smyslu právních předpisů a spojení doktrinálního a praktického přístupu povede v synergickém k celkovému zvýšení kvality soudního procesu.

Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšení institucionální kapacity, kvality a efektivnosti institucí veřejné správy, v tomto případě soudů a státních zastupitelství. To vše díky efektivnímu uvedení nových civilních předpisů do povědomí rozhodujících orgánů v justici pomocí vzdělávacích akcí a e-learningových modulů. Cílem projektu je uspořádat celkem 283 seminářů ve všech regionech České republiky, 8 konferencí a 60 e-learningových modulů na témata týkající se nových civilních předpisů. Uspořádání těchto vzdělávacích akcí výrazně přispěje ke zkvalitnění soudních řízení v ČR.

Cílová skupina projektu
Cílovou skupinou projektu jsou soudci, státní zástupci, justiční čekatelé, asistenti soudců a odborný justiční personál.

Průběh
Projekt byl zahájen 1.6.2012. Od září 2012 proběhly první vzdělávací akce. Seminářů pro soudce a státní zástupce se od počátku projektu do září 2013 zúčastnilo prozatím 1695 soudců, 230 státních zástupců, 413 asistentů soudců a 27 justičních čekatelů. Seminářů pro odborný justiční personál se do září 2013 prozatím zúčastnilo 304 vyšších soudních úředníků a 29 soudních tajemníků.

 

Na seminářích pro soudce a státní zástupce bylo prozatím evidováno celkem 5509 účastí, takže v průměru se osoby z této skupiny zúčastnily 2,3 seminářů (do září 2013).

Na seminářích pro odborný justiční personál bylo prozatím evidováno celkem 635 účastí, což znamená průměrnou účast na 1,9 seminářích (do září 2013).

Realizátor projektu
Název: Justiční akademie
IČ: 70961808
Ulice: Masarykovo nám. 183/15
Město: Kroměříž
PSČ: 76701

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele Justiční akademie

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 573 505 114


WWW: http://www.jacz.cz

 

REKODIFIKACE 2014 - PŘEHLED SEMINÁŘŮ

 

{modal gallery="images/stories/REKODIFIKACE/FOTO_REKO" showall="true"}{/modal}

Okamžik, prosím. Načítám data...