vsu Dne 12. 11. 2018 měly studentky VII. běhu studia vyšších soudních úředníků možnost podívat se do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od ředitele nemocnice, MUDr. Petra Možného, se dozvědět, jak probíhá spolupráce lékařů a soudu v otázkách nedobrovolné hospitalizace, nařízené ústavní léčby nebo detence. Při prohlídce areálu nemocnice si účastnice exkurze prohlédly správní budovu se secesním sálem a kostel.
Podle vyjádření ředitele nemocnice je péče v psychiatrických nemocnicích v České republice na velmi dobré úrovni, problémem je následná péče o klienty po propuštění. Tento stav by se měl zlepšit s výstavbou psychiatrických center, s čímž počítá nová koncepce péče o psychicky nemocné občany.

themis V posledních říjnových dnech, 29.-31.10.2018, proběhlo v Paříži finále mezinárodní soutěže Themis. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a je určena justičním i právním čekatelům a asistentům.
Z více než čtyřiceti soutěžících týmů se do závěrečného finále probojovalo pouze 8 nejlepších a je velkým úspěchem, že mezi těmi nejlepšími byly rovnu dva týmy z České republiky. Samotného finále se však nakonec zúčastnil jen jeden z nich, ve složení Sarah Kubaričová (Vrchní soud Praha), Petra Hodysová (Obvodní soud pro Prahu 3), Miroslav Kaštyl (Městský soud Praha) a Petr Kolban (Okresní soud v Českých Budějovicích). Přesto, že náš tým těsně nedosáhl na medailové pozice, jedná se o obrovský úspěch, na který můžeme být všichni právem hrdí.

knihovnici 2018 Ve dnech 24. až 26. října 2018 pořádala Justiční akademie seminář pro knihovníky zaměřený na otázky ochrany osobních údajů v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které se stalo účinným 25. května 2018 (GDPR).

Školení se účastnily knihovnice z Ministerstva spravedlnosti ČR, Vrchního soudu v Praze, Ústavního soudu, pracovnice krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Účastnice školení se seznámily s příručkou o ochraně osobních údajů, kterou vydala Národní knihovna ČR v Praze a prezentací k tomuto tématu od JUDr. Terezy
Danielisové z Městské knihovny v Praze. Diskutovány byly zejména otázky anonymizace údajů o čtenářích, úprava čtenářských účtů, nastavení výpůjční doby, termíny mazání výpůjček, úpravy knihovních řádů a přihlášky čtenářů. Knihovnice se dále seznámily s automatizovaným knihovním systémem Verbis verze 2.0, který Justiční akademie zakoupila v letošním roce a který splňuje všechny podmínky pro ochranu osobních údajů.

Všechny účastnice hodnotily toto setkání velmi kladně, mimo získání potřebných informací měly možnost vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty.

Na říjnovém setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů jsme v Kroměříži přivítali ministra spravedlnosti Jana Kněžínka spolu s náměstky Jeronýmem Tejcem, Miloslavem Zábranským a Michalem Fraňkem, který přijel i s paní ředitelkou Pavlou Belloňovou. Účastníci této akce velmi kladně ocenili zájem vedení Ministerstva spravedlnosti o aktuální problémy justice i otevřenou komunikaci.

Velké poděkování patří všem lektorům za jejich vynikající přednášky.

management soudu

Pan ministr i přítomní předsedové a místopředsedové si také „otestovali“ své znalosti v připraveném cvičném prostředí vstupních testů pro justiční čekatele.


Čtvrté setkání managementu okresních soudů proběhne od 6. do 8. listopadu 2019 v Kroměříži.

Již po čtrnácté se do Kroměříže sešli příznivci diskusního fóra Etika v právu, které se konalo ve dnech 24. – 26. září. Stejně jako v předchozích ročnících i pro tento rok jsme pro účastníky připravili tři dny ve společnosti významných osobností z oblasti justice i mimo ní. Moderování se ujal člen Rady Justiční akademie JUDr. Pavel Varvařovský. Mezi přednášejícími nechyběli jména jako prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D., JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., JUDr. Josef Baxa, JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., JUDr. Lenka Bradáčová, Mgr. Daniela Zemanová nebo Mgr. Alexandr Dadam. Slovenskou republiku v sestavě přednášejících zastoupil člen Súdnej rady SR Mgr. Pavol Žilinčík. Novinkou proti předešlým ročníkům bylo zařazení dvou diskusních panelů, které probíhali v druhý den fóra. První z panelů se věnoval tématu „Role justice v demokratickém právním státě“ a moderoval ho JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. Druhý panel probíhal paralelně a probíralo se na něm, pod vedením Mgr. Vítězslava Dohnala, téma „Důvěra v justici, právní stát a mediální obraz justice“. Oblast médií v tomto panelu zastupoval Mgr. Tomáš Němeček, který působil několik let jako novinář a dnes se věnuje advokátské profesi.
Přednášející se ve svých projevech věnovali jak praktickému pojetí etických zásad v profesi soudce i státního zástupce, tak řešení etických dilemat spojených s rozhodováním nebo taky filozofickému pojetí pravdy a spravedlnosti.

„Jádrem legálního řádu nejsou zákony, ale principy, kterými se má řídit ustavující moc občanů: principy legitimizují, zákony jen legalizují.“ (prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D.)

1 etika   2 etika   3 etika

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality