foto 1 S velikou radostí a hrdostí gratulujeme Ondřejce Kocichové, Kateřině Studecké a Tereze Tupé (všechny tři jsou asistentkami Městského soudu Praha), které pod vedením Pavla Pražáka (soudce Obvodního soudu pro Prahu 4) získaly bronzovou medaili ve finále mezinárodní soutěže pro čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce, THEMIS.
Soutěž je každoročně vypisována Evropskou justiční vzdělávací sítí a jejím účelem je zdůraznit evropský rozměr budoucí profese soudce a státního zástupce. Soutěž prohlubuje odborné dovednosti, které jsou pro výkon jejich profesí nezbytné – komunikativní dovednosti, umění diskuze, kritické a analytické myšlení, logické uvažování či psaní právních textů.

Ve dnech 25. - 26. 10. 2017 proběhl již druhý seminář na práci v systému DC2, který byl tentokrát zaměřen na mzdovou část programu. V rámci semináře se vždy pracuje přímo v systému a lektorka seznamuje účastníky s jeho jednotlivými funkcionalitami a možnostmi nastavení, aby co nejvíce odpovídal jednotlivým požadavkům.

Jednalo se o 1 ze tří dvoudenních akcí, kterou se nám ve spolupráci s MSp podařilo se společností Datacentrum dojednat. Obsah všech 3 seminářů byl upraven tak, aby co nejvíce odpovídal konkrétním potřebám justice.
Semináře se vždy konají v Kroměříži v PC učebně, která je vybavena cvičnou verzí systému, který je určen pro vedení mzdového účetnictví a personalistiky v rezortu. Jelikož se jedná o interaktivní semináře, tak maximální možná kapacita je 20 osob. Pro letošní rok jsme tedy mohli nabídnout „pouze“ 60 míst, i když poptávka po těchto akcích je mnohem vyšší.
V dalším roce se tedy pokusíme opět dojednat několik termínů, aby se mohli proškolit i další zájemci.

IMG 2096 Ve druhé polovině září se v Kroměříži sešli zástupci 8 okresních soudů, zástupci OSPOD a odborníci na rodinné poradenství na praktickém workshopu na téma interdisciplinární spolupráce.
Obsahem společných diskusí bylo nastavení pravidel vzájemné spolupráce a popsání potřeb jednotlivých institucí. Dále byla na programu problematika edukace rodičů, zejména témata rodičovské odpovědnosti a kompetencí. V neposlední řadě byly popsány principy rozhodování a postupy zúčastněných institucí.
Účastníci v závěrečném hodnocení vyjádřili poděkování Mgr. Vladimíru Polákovi za výborně připravená diskusní témata a řízení celé akce.

knihovnice Ve dnech 5. a 6. 10. 2017 se knihovnice Justiční akademie, paní Yveta Gajová, účastnila semináře Evropských dokumentačních center, který pořádala Evropská komise. Spolu s další vybranou účastnicí, paní Marcelou Vašíčkovu z Ústřední knihovny UK Praha, reprezentovaly Českou republiku mezi 100 dalšími účastníky z 25 zemí Evropy. Evropská dokumentační centra, z nichž jedno bylo zřízeno při knihovně Justiční akademie v roce 2006, shromažďují materiály zdarma poskytované Evropskou komisí s cílem informativně podporovat vzdělání a studium otázek evropské integrace.
Na programu semináře byly mimo jiné přednášky o prioritách EU, jako jsou sociální práva, dobrovolnictví a regionální politika. Dále složité otázky autorského práva a ochrany údajů. Kromě toho byly poskytnuty informace o nové webové stránce Úřadu pro úřední tisky a novém on-line katalogu knihovny Evropské komise.
Více informací o EDC při knihovně Justiční akademie najdete v odkazu: https://www.jacz.cz/ostatni-clanky/462-edc

Okamžik, prosím. Načítám data...