Webinář o traumatu Ve čtvrtek 24. března 2022 uspořádala Justiční akademie webinář na téma Jak jednat s traumatizovanými účastníky soudního řízení (s lidmi přicházejícími z válečných oblastí). Tímto webinářem Justiční akademie reaguje na aktuální válečný konflikt na Ukrajině a s tím spojený příchod válečných uprchlíků do České republiky. Postupem času se budou dostávat migranti do styku s justicí a je třeba být na to připraveni. Posluchači tříhodinového webináře se dozvěděli, co je to trauma a traumatizace, jaké jsou formy traumat, jak funguje lidský mozek obecně a v ohrožení. Dále získali informace o trauma zohledňující komunikaci a o trauma zohledňující službě. Webinář se uskutečnil v rámci projektu Justiční akademie Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Webinář vedla zkušená lektorka Mgr. Terezie Pemová, sociální pracovnice a předsedkyně Národního institutu pro děti a rodinu. Té patří velký dík za osvětu, motivaci a dobré rady, jak zvládnout komunikaci s traumatizovanými osobami. Webináře se zúčastnilo 35 posluchačů napříč celou justicí. Justiční akademie plánuje vypsat webinař opakovaně.

Okamžik, prosím. Načítám data...