Jak vést bezpečně rozhovor s dítětem Justiční akademie uspořádala již čtvrtý běh praktického workshopu Rozhovor s dítětem, který pro opatrovnické soudce pořádá ve spolupráci s olomouckou organizací Jak Dál, z.s. Cílem workshopu je zlepšit se ve vedení rozhovoru s dítětem, které prožívá rozpad rodiny, a to v rámci opatrovnického řízení. Účastník workshopu si sám zažije, jak se dítě může cítit a co potřebuje, když se mu rodina rozpadá. Na základě vlastního prožitku si účastník osvojí techniky a způsob vedení rozhovoru s dítětem s cílem zmapovat jeho potřeby a získat tak pohled dítěte na rodinnou situaci. Účastníci se naučí vést rozhovor s dítětem s využitím vhodných komunikačních technik. Účastníci budou znát a umět využít základní pomůcky pro usnadnění rozhovoru s dítětem a sami si je vyzkouší. Účastníci budou své dovednosti získávat při modelových situacích a prožitkových cvičeních. Workshop spolu s odborníky povedou také peeři z Jak Dál z.s., tzn. mladí lidé, kteří si v dětství prošli rozpadem rodiny (https://jakdal.eu/o-nas/nas-tym/peeri/).
Postavení a (emocionální) bezpečí dětí při kontaktu s justicí je jedním z hlavních témat, kterými se Justiční akademie zabývá v rámci projektu  Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaného z prostředků Finančních mechanismů Norska 2014 - 2021. Díky spolupráci s lektory z organizace Jak Dál, z.s. je akademie připravena proškolit v tomto tématu všech cca 400 opatrovnických soudců a soudkyň, které v České republice působí, a to do konce roku 2025.

Okamžik, prosím. Načítám data...