Ve dnech 14. – 15. 2. 2022 hostila Justiční akademie v Praze mezinárodní seminář, připravený ve spolupráci s EJTN v rámci programu manažerského vzdělávání.
Seminář, kterého se zúčastnilo 14 zástupců justice z šesti evropských zemí (kromě České republiky to bylo Estonsko, Chorvatsko, Litva. Portugalsko a Rumunsko) se zaměřil na mikro úroveň vzdělávání justičních manažerů a lídrů, tedy na jejich osobnost. Cílem semináře bylo zdůraznit význam emoční inteligence na rozhodování, na zvládání konfliktů, nutnost sebeuvědomění (self awareness), i ve vztahu k intuitivnímu chování, které zrcadlí naši, byť často nevědomou, zaujatost či předsudky. Lektoři, kterými byli Radovan Dluhý – Smith a Pavel Humpolíček (ČR), Yvonne Stadhem (US) a Trevor Elkin (UK) přednášky a prezentace koncipovali tak, aby byl seminář co nejvíce interaktivní, založený na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe účastníků semináře.
Justiční akademie při přípravě semináře využila své zkušenosti z přípravy manažerského vzdělávání v rámci nové koncepce povinného vzdělávání nově jmenovaných předsedů a místopředsedů soudů.

Group photo 1 Hole in the palm 2 Intervision

Okamžik, prosím. Načítám data...