vsu Dne 12. 11. 2018 měly studentky VII. běhu studia vyšších soudních úředníků možnost podívat se do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od ředitele nemocnice, MUDr. Petra Možného, se dozvědět, jak probíhá spolupráce lékařů a soudu v otázkách nedobrovolné hospitalizace, nařízené ústavní léčby nebo detence. Při prohlídce areálu nemocnice si účastnice exkurze prohlédly správní budovu se secesním sálem a kostel.
Podle vyjádření ředitele nemocnice je péče v psychiatrických nemocnicích v České republice na velmi dobré úrovni, problémem je následná péče o klienty po propuštění. Tento stav by se měl zlepšit s výstavbou psychiatrických center, s čímž počítá nová koncepce péče o psychicky nemocné občany.

themis V posledních říjnových dnech, 29.-31.10.2018, proběhlo v Paříži finále mezinárodní soutěže Themis. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a je určena justičním i právním čekatelům a asistentům.
Z více než čtyřiceti soutěžících týmů se do závěrečného finále probojovalo pouze 8 nejlepších a je velkým úspěchem, že mezi těmi nejlepšími byly rovnu dva týmy z České republiky. Samotného finále se však nakonec zúčastnil jen jeden z nich, ve složení Sarah Kubaričová (Vrchní soud Praha), Petra Hodysová (Obvodní soud pro Prahu 3), Miroslav Kaštyl (Městský soud Praha) a Petr Kolban (Okresní soud v Českých Budějovicích). Přesto, že náš tým těsně nedosáhl na medailové pozice, jedná se o obrovský úspěch, na který můžeme být všichni právem hrdí.

knihovnici 2018 Ve dnech 24. až 26. října 2018 pořádala Justiční akademie seminář pro knihovníky zaměřený na otázky ochrany osobních údajů v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které se stalo účinným 25. května 2018 (GDPR).

Školení se účastnily knihovnice z Ministerstva spravedlnosti ČR, Vrchního soudu v Praze, Ústavního soudu, pracovnice krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Účastnice školení se seznámily s příručkou o ochraně osobních údajů, kterou vydala Národní knihovna ČR v Praze a prezentací k tomuto tématu od JUDr. Terezy
Danielisové z Městské knihovny v Praze. Diskutovány byly zejména otázky anonymizace údajů o čtenářích, úprava čtenářských účtů, nastavení výpůjční doby, termíny mazání výpůjček, úpravy knihovních řádů a přihlášky čtenářů. Knihovnice se dále seznámily s automatizovaným knihovním systémem Verbis verze 2.0, který Justiční akademie zakoupila v letošním roce a který splňuje všechny podmínky pro ochranu osobních údajů.

Všechny účastnice hodnotily toto setkání velmi kladně, mimo získání potřebných informací měly možnost vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty.

Na říjnovém setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů jsme v Kroměříži přivítali ministra spravedlnosti Jana Kněžínka spolu s náměstky Jeronýmem Tejcem, Miloslavem Zábranským a Michalem Fraňkem, který přijel i s paní ředitelkou Pavlou Belloňovou. Účastníci této akce velmi kladně ocenili zájem vedení Ministerstva spravedlnosti o aktuální problémy justice i otevřenou komunikaci.

Velké poděkování patří všem lektorům za jejich vynikající přednášky.

management soudu

Pan ministr i přítomní předsedové a místopředsedové si také „otestovali“ své znalosti v připraveném cvičném prostředí vstupních testů pro justiční čekatele.


Čtvrté setkání managementu okresních soudů proběhne od 6. do 8. listopadu 2019 v Kroměříži.

Okamžik, prosím. Načítám data...