Justiční akademie hostila v Praze týdenní mezinárodní seminář zaměřený na oblast lidských práv. Seminář probíhal ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí, v rámci projektu AIAKOS v termínu, který nemohl být pro otázky lidských práv příznačnější: 20. – 24. 11., tedy ve dnech, ve kterých si většina postkomunistických zemí připomíná výročí nástupu demokracie.
Pro více než dvě desítky začínajících soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů z celkem deseti evropských zemí připravila Justiční akademie intenzívní týdenní program, ve kterém se střídaly teoretické přednášky s praktickými workshopy. Témata se dotýkala práv osob se zdravotním postižením, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, práva na svobodné vyjadřování, a to jak na národní úrovni, tak s celoevropským přesahem, za podpory judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Zejména zahraniční účastníci ocenili možnost seznámit se s formálními aspekty soudního řízení. Velmi silným zážitkem byla návštěva památníku a vazební věznice Pankrác.

foto 1 S velikou radostí a hrdostí gratulujeme Ondřejce Kocichové, Kateřině Studecké a Tereze Tupé (všechny tři jsou asistentkami Městského soudu Praha), které pod vedením Pavla Pražáka (soudce Obvodního soudu pro Prahu 4) získaly bronzovou medaili ve finále mezinárodní soutěže pro čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce, THEMIS.
Soutěž je každoročně vypisována Evropskou justiční vzdělávací sítí a jejím účelem je zdůraznit evropský rozměr budoucí profese soudce a státního zástupce. Soutěž prohlubuje odborné dovednosti, které jsou pro výkon jejich profesí nezbytné – komunikativní dovednosti, umění diskuze, kritické a analytické myšlení, logické uvažování či psaní právních textů.

Okamžik, prosím. Načítám data...