Léto se na Justiční akademii již tradičně vyznačuje velkým zájmem o letní školy. Jako každoročně v letních měsících byla i letos na Justiční akademii nabídka odborných jazykových škol velmi pestrá. Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v terminu 22. 7. - 26. 7. 2019 uskutečnily odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Vysoká odborná úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé. Během výuky se procvičovala terminologie občanskoprávní i obchodněprávní, a to na základě použití autentických českých i cizojazyčných právních dokumentů.
Dále Justiční akademie nabídla zájemcům z justice z České republiky a dalších evropských zemí v termínu 5. - 9. 8. 2019 velmi žádané interaktivní letní školy angličtiny, němčiny a francouzštiny, ve kterých si jejich účastníci pod kvalitním lektorským vedením zdokonalili jak obecný jazyk, tak jazyk odborný, a to rozborem témat zejména z trestního práva. Účastníci hodnotili v hodnotících listech velmi vysoko obsah jednotlivých kurzů, kvalitu lektorů i doprovodný vzdělávací společenský program.

EN 1  FJ 2  Chateau Group photo 3  Group photo 4

 

 

Tým, nominovaný Justiční akademií do mezinárodní soutěže organizované Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) zvítězil v semifinálovém kole zaměřeném na Evropské rodinné právo a zajistil si tak postup do hlavního finále soutěže.
Soutěžní klání probíhalo ve dnech 7. – 10. května v řecké Soluni a český tým ve složení JUDr. Zuzana Brzobohatá (čerstvě jmenovaná soudkyně Okresního soudu v Rakovníku), Mgr. Klára Hegerová (justiční čekatelka u Krajského soudu v Praze) a JUDr. Žaneta Hoblíková (asistentka u Krajského soudu v Praze) pod vedením Mgr. Terezy Valešové (soudkyně Okresního soudu Praha – východ) svým výkonem překonal dalších šest evropských týmů (z Rumunska, Portugalska, Francie, Itálie a Bosny a Hercegoviny). Základním kamenem účasti v soutěži je vypracování písemné práce, za jejíž téma si naše soutěžící zvolily právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem. Své téma musely následně prezentovat a obhájit před odbornou porotou a soupeřícími týmy; to vše v anglickém jazyce. Více o soutěži zde.
Soutěžnímu týmu gratulujeme k vítězství, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí do finále soutěže, které bude probíhat 8. – 11. 10. 2019 v Bordeaux.

   

 

 

lingvistický seminář Justiční akademie nabízí jako součást svého plánu vzdělávání odborné jazykové vzdělávání a má již v této oblasti vypracovanou kvalitní koncepci, která vychází z analýzy potřeb v rezortu justice a z mezinárodních zkušeností. Odborné jazykové semináře jsou stále velmi žádané, proto Justiční akademie nabízí každoročně české justici letní školy odborné lingvistiky i zajímavé specializované odborně jazykové semináře. Takovou akcí byly 3 kurzy odborné angličtiny, organizované s finanční podporou a ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (European Judicial Training Network, EJTN) na Justiční akademii v Kroměříži ve dnech 15.-17.4.2019, zaměřené na aktuální problematiku kybernetické kriminality v zemích EU. Na seminář přijeli účastníci z justice z 15 členských zemí EU včetně České republiky. Každý ze tří kurzů vedla dvojice výborných lektorů, právníka a lingvisty, díky tomu se kurzy zaměřovaly jednak na právní aspekty v diskutované oblasti a jednak na procvičování související cizojazyčné odborné právní terminologie.
Další aktuální nabídka odborně jazykových kurzů Justiční akademie je zveřejněna v ASJA pod odkazem Cizí jazyky.

Justiční akademie vyhověla četným žádostem o zabezpečení školení, které se bude zabývat procesní problematikou a 11. dubna 2019 poprvé uvedla v Praze seminář „Civilní řízení před nalézacím soudem, jeho praktické i ústavněprávní aspekty“.
Toto školení pro více než 100 soudců odpovídalo nejen na otázku: „děláme ty věci správně, ale taky na otázku, zda děláme ty správné věci?“
Účastníci se dozvěděli například: Jak správně poučovat účastníky, kdy a o čem? Jaké jsou výhody přípravného jednání a jak dosáhnout toho, že soudce skončí věc pokud možno u prvního jednání ve věci. Jak má vypadat dokazování?
JUDr. Ceplová doplnila přednášku praktickými ukázkami dobré praxe i nesprávné praxe.
JUDr. Jaromír Jirsa, jako letitý soudní praktik, dodal tomuto semináři ústavně právní přesah.
Další termín pro tento seminář je naplánován na 3. října do Kroměříže.

2 rodinnepravni sympozium Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma příbuzenská pěstounská péče. Smyslem sympozií je nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.
Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Lenka Ceplová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., Mgr. Jana Provazníková, JUDr. Soňa Soukupová, JUDr. Pavel Holzbauer, Mgr. Marek Zajíček, Mgr. Vladimír Polák, Mgr. Terezie Pemová, PhDr. et Mgr. Marie Blažková) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.cz a představena i na dalších seminářích.
Výstupy 1. rodinněprávní sympozia JA na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě, jsou ke stažení zde: https://www.jacz.cz/images/stories/Aktuality/2019/vystupy_1._sympozia_schvalene.pdf

"Závěry druhého sympozia na téma příbuzenská péče jsou dostupné zde:"

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality