Ve dnech 13. a 14. listopadu se v Kroměříži uskutečnilo již 3. rodinněprávní sympozium JA, které se tentokrát věnovalo problematice střídavé péče. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (soudci a soudkyně JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., JUDr. Soňa Soukupová, Mgr. Vladimír Polák, JUDr. Ingrid Kalináková (SK) a sociolog Mgr. Petr Fučík, Ph.D.) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze z 3. sympozia, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.cz a představena i na dalších seminářích.

Výstupy z 1. rodinněprávního sympozia JA na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě, jsou ke stažení zde: https://www.jacz.cz/images/stories/Aktuality/2019/vystupy_1._sympozia_schvalene.pdf

Výstupy z 2. rodinněprávního sympozia JA na téma svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby, jsou ke stažení zde:
https://www.jacz.cz/aktuality/982-v-kromerizi-se-uskutecnilo-2-rodinnepravni-sympozium-ja-na-tema-pribuzenske-pece

Emoční inteligence a zvládání konfliktů. Zejména těmito tématy se zabývala dvacetičlenná skupina složená z předsedů soudů a vedoucích státních zástupců na mezinárodním semináři v Praze ve dnech 6. – 7. 11. 2019. V prakticky zaměřeném semináři se účastníci (zastoupeno bylo 17 států EU plus Gruzie a Albánie) mohli podělit o zkušenosti s vedením soudů či státních zastupitelství ve svých zemích a pod odborným vedením lektorů semináře, prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA; Mgr. Radovana Dluhého Smitha a Carla Zoppiho se zaměřili na konfliktní situace, se kterými se během své praxe setkali, a jejich možná řešení. Seminář, připravený ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) je součástí třífázového pilotního programu zaměřeného na manažerské vzdělávání, který zahrnuje odborná školení kombinovaná se zahraničními stážemi.
Podrobné informace o programu manažerského vzdělávání realizovaného ve spolupráci s EJTN naleznete zde.

Radek Ptáček   Carlo   Group photo

 

 

Z důvodu přerušení dodávky el. energie nebude dne 14.11. 2019 od 11:30 do 15:30 funkční systém ASJA, ani stránky Justiční akademie.

Themis soutěžní tým 8. – 11. října se v Bordeaux uskutečnilo finále již desátého ročníku náročné mezinárodní soutěže Themis. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a je určena justičním i právním čekatelům a asistentům. Hlavním cílem soutěže je propojit budoucí evropské soudce a státní zástupce a poskytnout prostor pro sdílení zkušeností i zamyšlení se nad novými perspektivami vývoje v oblasti mezinárodní justiční spolupráce.
Samotné finále je určeno vítězům semifinálových skupin a jsme pyšní na to, že již několik let v řadě mezi ty nejlepší patří minimálně jeden tým z České republiky. Letos se do finále probojoval tým ve složení JUDr. Zuzana Brzobohatá (Okresní soud Rakovník), Mgr. Klára Hegerová (Okresní soud Nymburk) a JUDr. Žaneta Hoblíková (Krajský soud Praha) se soutěžní prací, která se zaměřila na problematiku kontaktu dětí s rodiči zbavenými osobní svobody (plný text soutěžní práce naleznete zde). Tým odborně vedla Mgr. Tereza Valešová (Okresní soud Praha – východ).
Všem letošním soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme k dosaženému úspěchu.
Pravidla soutěže Themis, společně s archivem soutěžních prací, naleznete na stránkách EJTN: http://www.ejtn.eu/About-us/Projects--Programmes/THEMIS/
Přihlašování do soutěže pro rok 2020 bude otevřeno na přelomu listopadu / prosince 2019. V případě zájmu kontaktujte oddělení mezinárodní spolupráce Justiční akademie.

1 Etika v právu Ve dnech 7. – 9. 10. 2019 se Kroměříž stala místem setkání soudců a státních zástupců, kteří přijeli diskutovat na téma „Etiky v právu“ na již patnáctém ročníku stejnojmenného diskusního fóra.
Pondělní program zahájil pan profesor Jan Sokol s příspěvkem na téma „Svoboda, právo a peníze“. Následovaly příspěvky předsedy Nejvyššího soudu pana profesora Pavla Šámala a pana docenta Vojtěcha Šimíčka z Ústavního soudu ČR. V úterý jsme kromě návštěvy ze Slovenské republiky pana Lajosa Mészárosa, emeritního soudce Ústavného súdu SR, přivítali také dvě významné ženy české justice, a to prezidentku Soudcovské unie paní Danielu Zemanovou a místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu paní Barbaru Pořízkovou. 2 Etika v právu Odpoledne se konaly dva samostatné diskusní panely s tím, že první část byla zaměřena na etická dilemata a moderoval ho pan Pavol Žilinčík. Druhá část se věnovala tématu soudce jako soudního funkcionáře, přičemž vedení se ujal pan docent David Kosař. Středeční program vyvrcholil vystoupením velké osobnosti českého práva pana profesora Pavla Holländra. Celým programem prováděl pan docent Pavel Molek, soudce Nejvyššího správního soudu.

Témata jednotlivých příspěvků měla široké zaměření od vnitřní kritiky v soudnictví přes komentování soudních rozhodnutí až po přednáškovou činnost soudců a s nimi spojená etická dilemata.

„Hlavním úkolem práva ve společnosti je snižovat rizika svobody, aby se člověk nemusel bát svobody těch druhých. Co nejméně omezení při co největším bezpečí. Právo se nechává vést ideály rovnosti, reciprocity a spravedlnosti, i když dobře ví, že nejsou dosažitelné. Pozitivně řečeno, má chránit život a majetek a každému umožnit, aby si „hledal své štěstí“ (pursuit of happiness). Právo nemůže nebezpečí vyloučit, ale může podporovat „pozitivní očekávání“ těch, kdo se jím řídí.“ (prof. Jan Sokol)

BROŽURA

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality