1 romove v soudni sini V úterý 7. září 2021 uspořádala Justiční akademie v Praze seminář pro soudce a státní zástupce s názvem Romové v soudní síni a soudním rozhodování. Romové představují nejpočetnější etnickou menšinu v České republice. K romské národnostní menšině se při sčítání lidu 2011 přihlásilo celkem 5 135 osob. Podle kvalifikovaných odhadů se počet příslušníků romské komunity v ČR pohybuje v rozmezí mezi 150 000 - 300 000 osob. S romským etnikem se nejčastěji setkávají v rámci soudního rozhodování soudci z opatrovnických, exekučních a trestních úseků. Cílem semináře bylo těmto soudcům přiblížit problematiku související s romským etnikem 2 romove v soudni sini a informovat o odlišnostech fungování romského jazyka či romské rodiny a také pochopit rozdíl mezi romskou kulturou a kulturou chudoby. Získané informace pomohou soudcům se umět lépe vyrovnat s kulturními odlišnostmi, které se mohou projevit během soudního řízení. Seminář se uskutečnil v rámci projektu Justiční akademie Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Seminář vedli zkušení lektoři Bc. David Tišer, romista, první romský LBGT aktivista a ředitel ARA Art,z.s. a Mgr. Barbora Šebová, romistka působící ve společnosti Nová škola.

3 romove v soudni sini  

 

 

Justiční akademie v letech 2020 – 2023 realizuje projekt Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaný prostřednictvím Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. V rámci tohoto projektu po celou dobu jeho trvání nabízí Justiční akademie jednotlivým soudům zorganizování semináře na míru přímo v jejich regionu.
Za tímto účelem byl vytvořen Katalog regionálních vzdělávacích akcí, který nabízí 17 různých témat, která primárně cílí na pracovníky opatrovnických oddělení, řada z nich má však přesah i do jiných agend (např. detenční řízení, ochrana obětí trestného činu v jiném než trestním řízení). Pokud si soud nevybere z katalogové nabídky, má možnost zvolit si téma dle svých potřeb. Semináře jsou určeny nejen pro soudce, ale i pro čekatele, asistenty, vyšší soudní úředníky či soudní tajemníky. V odůvodněných případech se semináře mohou zúčastnit i další zaměstnanci soudů nebo osoby mimo justici (např. členové interdisciplinárního týmu). Semináře Interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva soukromého I.+II. a Interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva veřejného I.+II. budou od podzimu 2021 akreditovány u MPSV a účastníci mimo justici tak mohou jeho absolvováním získat kredity do systému povinného vzdělávání.

Bližší informace a podmínky zajištění regionálních seminářů jsou uvedeny v Katalogu regionálních vzdělávacích akcí nabízených Justiční akademií. V případě zájmu je možné seminář objednat u akademické pracovnice Mgr. Marie Koldové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Příloha – Katalog regionálních vzdělávacích akcí nabízeních Justiční akademií

 

V pondělí 14. 6. 2021 byly rozeslány pozvánky k písemné zkoušce testu aplikace práva výběrového řízení MS v Praze, která se uskuteční v pondělí 21. 6.2021 v Kroměříži.  Pokud někdo z přihlášených kandidátů neobdržel pozvánku, ať se laskavě obrátí na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V úterý 11. května 2021 se uskutečnil webinář Supervize: mnoho tváří, jeden cíl aneb Jak být soudcem a rychle nevyhořet pod vedením zkušeného supervizora a psychoterapeuta Mgr. Davida Odstrčila (www.vmezicase.cz). Otázky duševního zdraví jsou v dnešní psychicky náročné době aktuální pro všechny. Pro soudce a státní zástupce, jejichž práce je velmi intelektuálně náročná, to platí dvojnásobně. Cílem webináře bylo seznámit účastníky se supervizí jakožto nástrojem péče o své duševní zdraví a zdroje a jako nástrojem prevence vyhoření. Webinář také symbolicky zahájil diskusi o tom, zda a jaké má mít supervize v české justici místo. O akci byl mezi účastníky velký zájem: v platformě ZOOM či prostřednictvím streamu JA se zúčastnilo více než 80 přihlášených. Záznam přednášky bude k dispozici co nejdříve v systému ASJA.

1 supervize     2 supervize

 

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...