Ve dnech 11. a 12. června 2024 hostila Justiční akademie v Kroměříži konferenci s názvem "Justice a média: Synergie veřejného dialogu". Toto setkání spojilo soudce, tiskové mluvčí soudů a zástupce médií a jeho cílem bylo zlepšit komunikaci mezi justicí a médii a přispět k transparentnosti a otevřenosti justičního systému. Moderátorem konference a jedním z jejich iniciátorů byl prezident Soudcovské unie, JUDr. Libor Vávra.
Program konference byl rozdělen do tří tematických panelů, které se zaměřily na různé aspekty efektivní mediální komunikace. Řečníci prvního panelu, kterými byly přední osobnosti justice jako JUDr. Josef Baxa, předseda Ústavního soudu, JUDr. David Uhlíř, soudce Ústavního soudu a JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu, se shodli na tom, že komunikace s médii není volbou, ale nutností. V jejich příspěvcích rezonoval názor, že není otázkou, zda s médii komunikovat, ale jak tuto komunikaci nastavit. Zaznělo, že je klíčové ovládat různé komunikační kanály – od tištěných médií, přes audiovizuální až po sociální sítě. Panel obohatily vstupy kolegů z auditoria. JUDr. Martin Lýsek, soudce Nejvyššího soudu, se podělil o inspirativní zkušenosti s mediální komunikací, které načerpal během stáže v Nizozemsku. Na opačném spektru pak byly informace slovenského kolegy, Pavla Žilinčíka, který referoval o aktuální situaci na Slovensku a Ukrajině.

Druhý panel poskytl platformu pro zástupce médií, aby představili svou práci a potřeby při referování o soudních kauzách a justičním zpravodajství. Účastníci panelu zahrnovali Johanu Šulcovou z České televize, Pavla Švece z Aktuálně.cz, Tomáše Svobodu ze Seznam Zpráv, Davida Macháčka z Českého rozhlasu a Terezu Palečkovou z ČTK. Zdůraznili, že cílem médií není zahánět zástupce justice do úzkých či je diskreditovat, ale naopak uvítají jejich spolupráci. Zástupci médií také předali rady, jak při práci na kameru či mikrofon postupovat, aby měli situaci pod kontrolou a jak si předem vytipovat a připravit se na případy, u kterých může být očekáván větší mediální zájem.
Závěrečný panel se zaměřil na sdílení zkušeností tiskových mluvčích soudů. Vedoucí analytického oddělení Ústavního soudu, Mgr. Bc. Monika Hanych Ph.D. představila kvantitativní a kvalitativní analýzy mediálních výstupů nejvyšších soudů, což přineslo zajímavé informace o korelaci množství a obsahu projednávaných věcí na jejich následnou medializaci. Mgr. Kateřina Kolářová a Mgr. Aleš Cimbala se podělili o své tipy a praktické rady na efektivní komunikaci v různých situacích.
Účastníci konference hodnotili obsah velmi pozitivně, ocenili vysokou odbornost přednášejících a možnost nahlédnout do práce médií. Spolu s přednášejícími se shodli na tom, že by se tato akce měla pravidelně opakovat, s rozšířením o účastníky z řad státních zástupců a větším zaměřením na praktické dovednosti.
Jedním z výstupů konference by mohl být vznik manuálu pro styk se sdělovacími prostředky. 

IMG7975
IMG8750
IMG8738
IMG8788
IMG7975
IMG8750
IMG8738
IMG8788

Okamžik, prosím. Načítám data...