Unie VSÚ, z. s. - PŘILÁŠKA

Ve dnech 29. a 30. října 2018 se v Kroměříži uskutečnilo 1. rodinněprávní sympozium JA na téma „protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně Ústavního soudu - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.
Účastníci prvního sympozia se shodli na těchto základních tezích:

vsu Dne 12. 11. 2018 měly studentky VII. běhu studia vyšších soudních úředníků možnost podívat se do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od ředitele nemocnice, MUDr. Petra Možného, se dozvědět, jak probíhá spolupráce lékařů a soudu v otázkách nedobrovolné hospitalizace, nařízené ústavní léčby nebo detence. Při prohlídce areálu nemocnice si účastnice exkurze prohlédly správní budovu se secesním sálem a kostel.
Podle vyjádření ředitele nemocnice je péče v psychiatrických nemocnicích v České republice na velmi dobré úrovni, problémem je následná péče o klienty po propuštění. Tento stav by se měl zlepšit s výstavbou psychiatrických center, s čímž počítá nová koncepce péče o psychicky nemocné občany.

themis V posledních říjnových dnech, 29.-31.10.2018, proběhlo v Paříži finále mezinárodní soutěže Themis. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a je určena justičním i právním čekatelům a asistentům.
Z více než čtyřiceti soutěžících týmů se do závěrečného finále probojovalo pouze 8 nejlepších a je velkým úspěchem, že mezi těmi nejlepšími byly rovnu dva týmy z České republiky. Samotného finále se však nakonec zúčastnil jen jeden z nich, ve složení Sarah Kubaričová (Vrchní soud Praha), Petra Hodysová (Obvodní soud pro Prahu 3), Miroslav Kaštyl (Městský soud Praha) a Petr Kolban (Okresní soud v Českých Budějovicích). Přesto, že náš tým těsně nedosáhl na medailové pozice, jedná se o obrovský úspěch, na který můžeme být všichni právem hrdí.

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality