Justiční akademie vyhověla četným žádostem o zabezpečení školení, které se bude zabývat procesní problematikou a 11. dubna 2019 poprvé uvedla v Praze seminář „Civilní řízení před nalézacím soudem, jeho praktické i ústavněprávní aspekty“.
Toto školení pro více než 100 soudců odpovídalo nejen na otázku: „děláme ty věci správně, ale taky na otázku, zda děláme ty správné věci?“
Účastníci se dozvěděli například: Jak správně poučovat účastníky, kdy a o čem? Jaké jsou výhody přípravného jednání a jak dosáhnout toho, že soudce skončí věc pokud možno u prvního jednání ve věci. Jak má vypadat dokazování?
JUDr. Ceplová doplnila přednášku praktickými ukázkami dobré praxe i nesprávné praxe.
JUDr. Jaromír Jirsa, jako letitý soudní praktik, dodal tomuto semináři ústavně právní přesah.
Další termín pro tento seminář je naplánován na 3. října do Kroměříže.

2 rodinnepravni sympozium Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma příbuzenská pěstounská péče. Smyslem sympozií je nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.
Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Lenka Ceplová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., Mgr. Jana Provazníková, JUDr. Soňa Soukupová, JUDr. Pavel Holzbauer, Mgr. Marek Zajíček, Mgr. Vladimír Polák, Mgr. Terezie Pemová, PhDr. et Mgr. Marie Blažková) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.cz a představena i na dalších seminářích.
Výstupy 1. rodinněprávní sympozia JA na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě, jsou ke stažení zde: https://www.jacz.cz/images/stories/Aktuality/2019/vystupy_1._sympozia_schvalene.pdf

"Závěry druhého sympozia na téma příbuzenská péče jsou dostupné zde:"

Justiční akademii se ve spolupráci s vrchním radou plk. Mgr. Petrem Blažkem, ředitelem vazební věznice v Teplicích, podařilo oživit ubytovací kapacity, jimiž disponuje, výtvarnými díly z rukou odsouzených osob.
Odsouzení v rámci terapeutických aktivit tvoří malby a grafiky. Tato díla pak může veřejnost shlédnout na vernisáži, kterou věznice pořádá. Obrazy mohou také ve formě daru putovat do poptávaných prostor, v tomto případě ubytovacích pokojů budovy B a C Justiční akademie, které jsou využívány pro školení personálu justice.
„Abstraktní obrazy, které obvinění a odsouzení vytvářejí při volnočasových aktivitách s odborným personálem, jsou ukázkou, jak lze pracovat s výtvarným projevem ve vězeňském prostředí. Nejen, že se vězněné osoby sami podílejí na estetizaci prostředí věznice, ale obrazy mají i jakýsi očistný účinek, který zmírňuje dopady uvěznění. Výtvarné aktivity patří ve vězeňském prostředí k těm nejoblíbenějším a o to více mají výchovný účinek, pokud má jejich výtvarné snažení přesah i mimo věznici.“ uvedl vrchní rada plk. Mgr. Petr Blažek, ředitel vazební věznice Teplice.

V těchto dnech na půdě Justiční akademie probíhá seminář s názvem Výkon rozhodnutí a exekuce, kde se společně setkali účastníci z řad justice, ale také z řad exekutorů. Vzniklo podnětné prostředí pro diskuzi nad aktuálními otázkami obou profesí i s ohledem na novelu Insolvenčního zákona.

vykon exekuce

 

 

 

Jeho odchodem Justiční akademie ztrácí skvělého pedagoga, významného představitele oboru občanské právo, který významnou měrou přispěl k rozvoji vzdělávání v resortu justice.

OZNÁMENÍ
Poslední rozloučení se zesnulým prof. JUDr. Jiřím Švestkou, DrSc., které se mělo konat dne 2. dubna 2019 v 15,00 hod. v kostele sv. Josefa na Malé Straně, je z důvodu zhoršení zdravotního stavu manželky JUDr. Ireny Švestkové prozatím zrušeno.

Smuteční oznámení

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality