Ve dnech 28. 11. až 2. 12. pořádala Justiční akademie v Praze seminář, zaměřený na mezinárodní justiční spolupráci. Seminář byl součástí projektu Aiakos, koordinovaného ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání1 AIAKOS. Projekt, který probíhá každoročně, cílí na justiční čekatele, asistenty a soudce a státní zástupce na samém počátku kariéry. Jeho cílem je prohlubovat evropský aspekt práce soudce i státního zástupce, rozšiřovat povědomí o národních justičních systémech a napomáhat rozvoji mezinárodní justiční spolupráce. Do projektu jsou zapojeny justiční vzdělávací instituce většiny členských států EJTN. A tak, zatímco Česká republika vyslala v tomto roce své zástupce do Itálie, Litvy, Maďarska, Německa a Španělska, přivítala v Praze účastníky z Belgie, Francie, Německa, Nizozemska, Polska a Rumunska. Program, připravený Justiční akademií, byl kombinací prezenčních přednášek (na téma justiční spolupráce v civilních i trestních věcech, každodenní povinnosti soudce), interaktivních workshopů (veřejný projev v soudní síni, práce se spisem) i online semináře (kdy se v jeden moment propojili účastníci projektu v několika evropských zemích a společně se účastnili přednášky soudce z Velké Británie, Leslieho Cuthberta, věnované etickým aspektům soudcovské profese). Součástí programu byla i návštěva soudního jednání, které bylo pro tyto účely tlumočeno do anglického jazyka. Semináře se účastnilo 21 osob, 13 účastníků ze zahraničí doplnilo 8 účastníků z ČR. Zvláštní poděkování si zaslouží JUDr. Adam Talanda, Ph.D., soudce Okresního soudu v Přerově a Mgr. Jakub Spáčil, justiční čekatel Okresního soudu v Novém Jičíně, kteří roli účastníků projektu rozšířili o roli koordinátorů a aktivně spolupracovali s Justiční akademií na přípravě semináře, tematickém vymezení jednotlivých částí i na samotné realizaci.

   2 AIAKOS   3 AIAKOS   4 AIAKOS

Okamžik, prosím. Načítám data...