jacz kolaz 2022Na konci října jsme v Justiční akademii přivítali řadu osobností z oblasti justice, akademického prostředí, ale i širšího společenského prostoru na 18. ročníku fóra Etika v právu. Společným, prolínajícím tématem byla zejména etická dilemata.
První den patřil ženám a jejich pohledu na toto téma. Po krátkém úvodu a historicko-filozofickém vhledu moderátora diskusního fóra profesora Jana Kyselu se k rozmanitosti a etické diverzitě vyjádřila ve svém příspěvku JUDr. Kateřina Šimáčková. Paní profesorka Julia Fromholz z CEELI institutu mluvila o vypořádávání se s výzvami současné doby spojené s využívaním technologií v soudnictví v České republice a v dalších státech střední a východní Evropy, a s tím souvisejícími etickými otázkami. Závěr prvního dne patřil profesorce Nadine Strossen z New York Law School, se kterou vedl rozhovor prostřednictvím videokonference Mgr. Pavol Žilinčík na téma vztahu mezi svobodou projevu a demokracií.
Druhý den otevírala Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová z Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR se zajímavým tématem o etice umělé inteligence a jejím vlivu na evropskou normotvorbu. Následoval příspěvek JUDr. Roberta Fremra se zamyšlením, jak může jednotlivec, kolektiv nebo vedení soudu napomáhat ke zvyšování úrovně etického chování soudců. Odpolední část byla rozdělena na dvě části. V první vyjádřil svůj postoj k otázce viny a principům etiky kněz, teolog a přírodovědec Marek Vácha a soudce Městského soudu v Praze Mgr. Ing. Jan Kratochvíl rozvinul téma nestrannosti soudců. Ve druhé části odpoledne probíhaly souběžně dva diskusní panely. První z nich se pod moderátorským vedením Mgr. Vladimíra Poláka věnoval Problem solving justice neboli justice zaměřená na řešení příčin. Ve druhém panelu probíhala diskuse na téma Etické aspekty komunikace mezi soudci a vedením soudu s moderátorkou Mgr. Danielou Zemanovou.
Závěru diskusního fóra se ujali JUDr. Jakub Drápal s příspěvkem na téma spravedlnosti ukládaných trestů a předseda Vrchního soudu v Praze Mgr. Luboš Dörfl, který hledal odpovědi na otázky aplikované etiky v profesi soudce.
Podrobnější informace k jednotlivým příspěvkům je možné najít v přiložené brožuře.

Ing. Miroslava Grézlová
akademická pracovnice

BROŽURA Etika v právu

Okamžik, prosím. Načítám data...