společné foto AngyalossyV roce 2022 byla v Justiční akademii zahájena odborná příprava justičních kandidátů, kteří jsou nově přijímáni Krajskými soudy k roční praktické přípravě, zahrnující jak praxi u soudů prvního i druhého stupně pod dohledem školitelů, tak odbornou přípravu v Justiční akademii.
V roce 2022 zahájilo odbornou přípravu celkem 16 justičních kandidátů, v prvním pololetí roku 2023 se odborné přípravy účastní 29 justičních kandidátů.
V rámci roční odborné přípravy justiční kandidáti absolvují v Justiční akademii řadu povinných seminářů a připraveny jsou pro ně také nepovinné semináře a semináře distančního vzdělávání.
Odborná příprava každé skupiny justičních kandidátů v Justiční akademii je zahájena seminářem „Postavení soudce a základy profesní etiky“, na který navazují dva bloky civilních seminářů „Řízení od nápadu žaloby do vyhlášení rozhodnutí“, a to ve věcech občanskoprávních a exekučních, a druhý blok věnující se problematice agendy opatrovnické a pozůstalostní, a dále trestní seminář „Řízení od nápadu společné foto JK1obžaloby do vyhlášení rozhodnutí“. Na tyto semináře navazují nácvikové semináře „Simulované civilní řízení“, „Simulované trestní řízení“ a „Simulované veřejné zasedání“. Mezi nepovinné semináře, jichž se mohou justiční kandidáti v rámci své roční praxe zúčastnit, jsou semináře věnující se problematice nákladů civilního řízení, insolvenčního řízení, správnímu soudnictví, psaní soudních rozhodnutí i reprezentativnímu projevu nejen v soudní síni.
Justiční akademie tímto děkuje všem lektorům, kteří se podílí na odborné přípravě justičních kandidátů v Justiční akademii.

Okamžik, prosím. Načítám data...