Praha, 1. 11. 2023
1 fotoJustiční akademie a Česká advokátní komora včera v Praze společně uspořádaly konferenci Moderní opatrovnická justice a advokacie: řešení rodičovských konfliktů. Celou akci uvedla přednáška prof. Radka Ptáčka na téma rodičovských kompetencí a potřeby nahlížet na tuto problematiku prismatem naplňování potřeb dětí. Přítomným ze svého pohledu vysvětlil, co se děje s psychikou rodiče i dětí v okamžiku rozpadu rodiny a připomněl, jaké specifické rodičovské kompetence je třeba u rodičů posilovat, aby zvládli provést své dítě tímto nelehkým obdobím.
Patří mezi ně:
  o Udržet stabilní psychosociální a geografické prostředí dítěte
  o Podpora dítěte v kontaktu s druhým rodičem
  o Akceptace druhého rodiče jako vychovatele
  o Deskalace sporu před dítětem
  o Komunikace ve věcech dítěte.
2 fotoJak přednášející, tak účastníci akce se shodli na tom, že je pro rodiče velmi těžké a v řadě případů zcela kontraintuitivní se takto v době rozchodu či rozvodu chovat, ale že všichni odborníci včetně advokátů a soudců by tyto kompetence měli u rodičů posilovat.
Že efektivním nástrojem, jak tak činit, může být edukace rodičů, se následně snažila účastníky přesvědčit Markéta Nováková ze cochem.cz. Přiblížila také, jak důležitou roli při edukaci rodičů mohou hrát právě advokáti.


foto 3Zbývající část akce se již nesla v duchu ryze právních témat, o která se vždy postarala lektorská advokátně-soudcovská dvojice. Prvního tématu, kterým byla předběžná opatření v rodinněprávních věcech, se za advokáty ujala Renáta Šínová, která představila také změny připravované v rámci aktuální „rozvodové reformy“. Z řad soudkyň jí asistovala Jana Provazníková z Okresního soudu v Táboře, která je aktuálně i předsedkyní Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců.
Tématem výkonu rozhodnutí v rodinněprávních věcech se pak zabývala lektorská dvojice Kryštof foto 4Janek za advokáty a Pavel Kotrady, předseda Okresního soudu ve Vsetíně. Třetího tématu - rozhodování záležitostí pro dítě významných, na kterých se rodiče neshodnou – se ujala dvojice Veronika Bočanová za advokáty a Soňa Soukupová z Okresního soudu v Chrudimi.
Konference se účastnilo více než 80 advokátů, advokátek, soudců a soudkyň a po celý den příspěvky provázela živá a velmi kultivovaná diskuse. Bylo z ní zřejmé, že na konferenci přišli především ti právní profesionálové, kteří si uvědomují, že oblast rodinného práva je specifickou agendou, které kromě právních znalostí vyžaduje i foto 5neprávní nadstavbu složenou ze znalostí vývojové psychologie a dobrými komunikačními schopnostmi a empatií. Organizátorky akce, Jana Zapletalová Koláčková a Renáta Šínová, pak proto vyjádřily naději, že na tento formát akce Justiční akademie společně s Českou advokátní komorou naváží i v dalších letech.
Konání akce svým finančním příspěvkem umožnila Česká advokátní komora a Justiční akademie v rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaného prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

foto 6   foto 7  foto 8  foto 9                                                                                                         

Okamžik, prosím. Načítám data...