IMG 6346 TZVe dnech 26. a 27. října 2023 proběhla na půdě Justiční akademie v Kroměříži konference, která spojila soudní funkcionáře, tiskové mluvčí soudů, reportéry, redaktory a moderátory České televize a respektované osobnosti z oblasti justice. Konference se zaměřila na klíčové téma – komunikaci s médii v rámci soudního systému, a to jak s médii tradičními, tak těmi, které nám nabízí stále rychleji se rozvíjející svět moderních informačních technologií.
Hlavními řečníky byli předseda Ústavního soudu, JUDr. Josef Baxa, prezident Soudcovské unie, JUDr. Libor Vávra, soudce Krajského soudu v Brně, JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu v Brně, JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D., tisková mluvčí Vrchního soudu v Praze, Mgr. Kateřina Kolářová, ředitel redakce zpravodajství a sportu, Petr Mrzena, reportér ČT, Jiří Hynek, moderátorka, reportérka a dramaturgyně pořadu Reportéři ČT, Aneta Snopová a moderátorka zpravodajství ČT, Barbora Kroužková.
IMG 8598 TZÚčastníci si z konference odnesli podnětná doporučení, jak připravit mediální výstupy potřebám novinářů, tak aby bylo o předmětném tématu v mediích referováno srozumitelně a nezkresleně. Právě na výhody aktivní spolupráce s novináři poukázala tisková mluvčí Vrchního soudu v Praze Mgr. Kateřina Kolářová. „Dobré vztahy tiskového mluvčího se zástupci médií jsou pro obě strany přínosem. Novinářům můžeme pomoci připravit kvalitní podklad pro jejich reportáž a zároveň tím máme pod kontrolou, že sdělení nebude nijak desinterpretováno,“ vysvětlila mluvčí. Přednášející se nevyhnuli ani komentování mediálních výstupů u široce sledovaných kauz. Na konkrétních případech přednášející demonstrovali různorodé přístupy soudů k mediální politice.
Auditorium na příkladech z praxe nejen zahraničních soudů poznalo, jak mohou i konzervativní instituce využívat sociálních sítích, a kde jsou hranice pro komunikaci na těchto moderních platformách. Taktéž byla pozornost věnována osobním profilům soudců i justičního personálu na sociálních sítích.
IMG 8633 TZKonference proto představovala jedinečnou příležitost pro odborníky a profesionály jak justičního, tak mediálního prostředí k vzájemnému dialogu, sdílení zkušeností a diskusi na téma transparentnosti, důvěryhodnosti a efektivity komunikace.
Justiční akademie vnímá konferenci o komunikaci s médii jako významný krok směrem k transparentnějšímu a efektivnějšímu soudnímu systému a tím i vyšší důvěře veřejnosti v justici. Vzhledem k zájmu o toto téma se v budoucnu tématu mediální komunikace bude dále věnovat.

Okamžik, prosím. Načítám data...