Evropská justiční vzdělávací síť (EJTN) zve soudce z Evropské unie na fórum s názvem judges@europe. Fórum je založeno na závěrech Rady EU Council Conclusions “Boosting Training of Justice Professionals z 8. března 2021 a klade si za cíl podporovat a zlepšovat dialog mezi soudci v rámci EU.

Termín konání: 5. - 7. 5. 2022

Místo konání: Syrakusy, Itálie, International Institute for Criminal Justice and Human Rights

Jednací jazyk: angličtina, francouzština

Přihlašování je možné do 27. 3. 2022 do 23:59 prostřednictvím webových stránek https://judgesateurope.ejtn.eu/. Veškeré informace k akci naleznete tamtéž.

Z přihlášených zájemců budou vylosováni 2 soudci z každého členského státu EU.

Okamžik, prosím. Načítám data...