Setkání zástupců justičního vzdělávání v BudapeštiZástupce Justiční akademie se zúčastnil jednání pracovní skupiny Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN), zaměřené na metodiku justičního vzdělávání. Setkání se uskutečnilo ve dnech 30.9. – 1.10. v prostorách maďarské justiční akademie a probíhalo hybridní formou, kdy zástupci osmi vzdělávacích institucí, včetně generálního tajemníka EJTN, Markuse Brücknera, se účastnili prezenčně, dalších šestnáct zástupců justičních vzdělávacích institucí členských států EJTN bylo připojeno online, prostřednictvím platformy MS Teams. V první části setkání členové pracovní skupiny zhodnotili průběh, obsahovou náplň i lektorské výkony u již proběhlých seminářů, které, ač původně plánovány jako prezenční, musely být převedeny do online formátů. Jednalo se o naprosto novou zkušenost nejen pro účastníky vzdělávání, ale i pro manažery kurzů a lektory. Synchronní vzdělávání na dálku vyžadovalo ode všech aplikaci nových dovedností, k jejichž získání měli kriticky málo času. Zde se projevila výjimečnost EJTN, jejíž členskou základnu tvoří justiční vzdělávací instituce téměř všech států EU. Díky vzájemnému sdílení zkušeností i metodických doporučení se podařilo zrealizovat v online prostředí velkou většinu aktivit, původně plánovaných jako prezenční. Největší výzvou se nakonec ukázaly být nikoliv technické záležitosti spojené s virtuálním prostorem, ale dostatečná motivace účastníků i lektorů k účasti na online vzdělávání.
Druhá část setkání byla zaměřena na plánování seminářů pro kalendářní rok 2022. Doufejme, že velká většina z nich bude realizována prezenčně.
Aktuální informace o vzdělávacích aktivitách, realizovaných ve spolupráci s EJTN, naleznete jak v asistenčním systému justiční akademie (www.asja.cz), tak na stránkách EJTN (www.ejtn.eu).

Okamžik, prosím. Načítám data...