1 výměnné stážeV měsíci září se po téměř dvouleté odmlce opět rozběhly justiční stáže, organizované Justiční akademií v návaznosti na její členství v Evropské síti pro justiční vzdělávání (EJTN).
Českou republiku postupně navštívilo dvanáct soudců a státních zástupců zemí EU (z Bulharska, Estonska, Francie, Portugalska, Rakouska, Rumunska a Slovinska). Program, koordinovaný Justiční akademií v úzké spolupráci se soudy a stáními zastupitelstvími, zahrnoval návštěvy justičních institucí napříč soudní soustavou, náslechy soudních jednání, seznámení se s činností Probačních a mediačních center i 2 výměnné stáže Kanceláře veřejného ochránce práv. Jako nejužitečnější však zahraniční kolegové vždy hodnotí příležitost setkat se s českými kolegy a při společných diskuzích získávat detailní vhled do jejich každodenní pracovní náplně, mít možnost vzájemně sdílet zkušenosti. V návaznosti na zaměření stáže se diskuze týkaly problematiky vedení a řízení soudů, zaměstnanosti, pracovní vytíženosti a velikosti nápadu, soudcovské nezávislosti či způsobu jmenování do funkce. S ohledem na aktuální situaci se nevyhnutelně hovory stočily i na téma pandemie a 3 výměnné stáže
opatření, ke kterým jednotlivé instituce byly nuceny přistoupit; diskutovali nad problematikou práce z domova, vedení soudního řízení s využitím videokonferenčních zařízení i postupné digitalizace spisů a celého soudního procesu.
Setkání nabízí prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a jsou inspirujícími pro všechny zúčastněné. Stáže, organizované ve spolupráci s EJTN, jsou reciproční; stejně jako Česká republika přijímá kolegy ze zahraniční, má každoročně možnost vysílat stejný počet zájemců z řad české justice. Pro podrobné informace o zahraničních stážích kontaktujte oddělení mezinárodní spolupráce Justiční akademie.

Okamžik, prosím. Načítám data...