str. 12 Osobnost

Jan Kravčík Soudnictví, vězeňství

Výňatek článku z časopisu Veřejná správa

Patří k nejaktivnějším členům takzvané úřednické vlády Jana Fischera. O nově zavedených trestech, prostoru pro inovaci vězeňství, dosavadních výsledcích elektronizace soudnictví a také o její vizi české justice v příštím desetiletí jsme hovořili s ministryní spravedlnosti JUDr. Danielou Kovářovou.

MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI DANIELA KOVÁŘOVÁ

* Koncem února jste představila také svoji vizi Justice bez bariér - desatero pro příští desetiletí. Jde o přehledný souhrn problémů, které musí naše justice dlouhodobě řešit, včetně rámcových návrhů jejich řešení. Ráda byste, aby se tento materiál stal jakousi rukovětí příštích ministrů spravedlnosti. Co vás vedlo k jeho vypracování?

Když jsem řídila Justiční akademii, myslela jsem si, že ministerstvo má vytýčeny dlouhodobé koncepce pro nejrůznější oblasti a když přijde nový ministr, tak nehledě na jeho politické cíle a představy bude justice v dlouhodobé perspektivě někam a nějakým způsobem směřovat. Po příchodu na ministerstvo jsem však zjistila, že žádné koncepce tohoto typu neexistují. Těchto deset bodů jsem vytvořila, aby se každý další ministr mohl chopit alespoň identifikace základních problémů, k jejichž vyřešení by měl hledat cesty. Už jen proto, že mnohé společenské změny technického typu, třeba u mobilních telefonů nebo u počítačů, se dají provádět velice rychle, zatímco změny v justici jsou dlouhodobé, pomalé a každá změna zákonů je spíš jenom rozkolísá. Ostatně se domnívám, že by bylo lepší, aby zákonů o justici a zákonů obecně bylo čím dál tím méně a neměnily se tak hekticky.

*

JUDr. Daniela Kovářová (1964) se narodila v Ostravě a vystudovala Právnickou fakultu Univerzity). E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita). Od roku 1990 do roku 2008 provozovala v Plzni vlastní advokátskou praxi. Specializovala se na obhajoby v trestních věcech, rodinné právo, agendu týkající se nezletilých a smluvní agendu. Během 90. let působila v několika orgánech České advokátní komory, v roce 2002 byla ministrem spravedlnosti jmenována zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky a trestní právo. Ke. květnu 2008 byla jmenována ředitelkou justiční akademie, o rok později se stala členkou Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od 8. května 2009 zastává post ministryně spravedlnosti. Přispívá do odborných periodik a denního tisku, je také autorkou sbírek mysteriózních povídek.

Okamžik, prosím. Načítám data...