KROMĚŘÍŽ 2009

Milena Horálková

KST ČR, o. s., ve spolupráci s Justiční akademií zorganizovala v termínu od 4. do 11 července 2009 kurz pro překladatele právnických textů, a sice pro jazyk anglický a německý.Kurz proběhl s laskavostí Justiční akademie v příjemných a moderně vybavených prostorách Justiční akademie v krásném městě Kroměříži. Každá jazyková skupina měla pro sebe místnost vybavenou nejmodernější technikou a díky skvělé organizaci paní Evy Gorgolové z představenstva Komory soudních tlumočníků vše nejen bezchybně fungovalo, ale bylo dobře postaráno i o obnovu ztracených sil při náročné výuce. Ta probíhala denně celé dopoledne i odpoledne, tedy celkem osm vyučovacích hodin. V dopoledním i odpoledním bloku měli posluchači půlhodinovou přestávku právě na regeneraci svých sil a v poledne hodinu a půl na oběd.

Organizátorka paní Gorgolová na doporučení jedné z lektorek Marty Chromé rozumně zařadila uprostřed týdne – konkrétně ve středu – jen půldenní výuku a odpoledne mohli posluchači využít nabídku společné prohlídky alespoň hlavních pamětihodností půvabného města Kroměříže. Prohlédli jsme si neorenesanční budovu „A“ Justiční akademie, zámek i s obrazárnou, salu terrenu, Podzámeckou a Květnou zahradu a další zajímavosti.

Večer pro nás organizátorka připravila prohlídku Arcibiskupských sklepů s ochutnávkou zámeckého vína. Všichni tuto příjemnou změnu v nabitém výukovém programu rádi přivítali.

Ve čtvrtek večer jsme měli možnost navštívit nádherný koncert Českých komorních sólistů v kostele sv. Mořice.

Paní Gorgolová rozdala všem účastníkům již před zahájením kurzu stručný přehled informací o městě Kroměříži, o jeho historii, kulturních památkách a dalších zajímavostech. V průběhu kurzu nás neustále informovala o možnostech kulturního vyžití v těch málo volných chvílích po večerech.

Posluchačů se sešlo celkem 62, na němčině 29 a na angličtině 33.

V obou skupinách – angličtiny i němčiny – se sešla společnost vynikajících zainteresovaných jazykových odborníků, s nimiž byla skutečně radost pracovat. Každý přispěl svou trochou do mlýna a vzájemné obohacování bylo přímo cítit ve vzduchu. Pokud jsem v kuloárech mohla vyslechnout rozhovory angličtinářů, byla v jejich skupině atmosféra velmi podobná.

Během jednoho týdne jsme probrali základní terminologii ústavního práva, práva občanského (obecnou část i věcné právo), texty zabývající se odpovědností a náhradou škody, terminologii závazkového práva, práva dědického a rodinného. Zastoupeno bylo rovněž právo obchodní (obchodní společnosti a obchodní závazkové vztahy), nechybělo ani právo pracovní a právo sociálního zabezpečení. Procesnímu právu byly věnovány texty z oblasti civilního řízení a soudnictví.

Pro posluchače i vyučující to byl díky obrovské intenzitě velmi náročný týden, ale jeho výhodou bylo, že všichni den ode dne získávali širší systematický přehled uvedené právní problematiky a terminologie a mohli se na takto koncentrovanou výuku plně soustředit. Zvláště instruktivní byly také autentické ukázky některých právních listin, jako např. smlouva o dílo, ukázka z ústavy, v německém originále pak kupní smlouva na motorové vozidlo, darovací smlouva, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek soudu o rozvodu manželství, závěť, výpis z obchodního rejstříku a další.

Vynikající byla možnost bezproblémového připojení na internet, kde jsme si mohli ihned na místě ověřovat určité ne zcela jasné termíny a pojmy.

Věřím, že mohu za všechny účastníky prohlásit, že se kurz opravdu povedl, neboť všichni projevili přání, aby se příští rok konalo jeho pokračování, při kterém by se probírala terminologie práva veřejného – zejména trestního – a práva evropského.

Pevně doufám, že jednání mezi Komorou soudních tlumočníků České republiky a Justiční akademií budou i v tomto případě úspěšná.

Okamžik, prosím. Načítám data...