Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (horečka, dýchací potíže, silný kašel) a v posledních týdnech jste se vrátili z oblastí postižených nákazou, prosíme:

• Nevstupujte do budovy Justiční akademie

• Zůstaňte doma a kontaktujte nepřetržitou informační linku

- Státního zdravotního ústavu, tel.: 724 810 106 a 725 191 367 nebo

- Krajskou hygienickou stanici, tel.: 577 006 759 a 724 221 953.

 
Děkujeme za ohleduplnost vůči nám všem.

 

Dear participants,

If you suspect a coronavirus infection (fever, breathing problems, severe coughing) and in last few weeks you have come from areas affected by the infection, we would like to kindly ask you for the following instructions:

• Please, do not enter the Judicial Academy

• Stay at home and contact your coordinator immediately


Thank you for understanding and for your cooperation.

Okamžik, prosím. Načítám data...