{modal url="images/stories/Aktuality/2020/domácí_násilí.jpg"} domácí násilí {/modal} Na seminář se přihlásilo přes 80 soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů. Úvodní přednášky se zhostila forenzní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která seznámila posluchače s průsečíky a rozdíly mezi domácím násilím a genderově podmíněným násilím. Na její přednášku navázal JUDr. Durdík s příslušnou judikaturou Nejvyššího soudu. Dále byla pozornost věnována specifikům domácího násilí ze strany státního zástupce a z pohledu policejní praxe. Na semináři vystoupila také advokátka JUDr. Lucie Hrdá, která mimo jiné vystupuje v trestním řízení jako zmocněnec poškozených a na závěr seznámili zástupci z Intervenčního centra účastníky se svou činností v systému ochrany před domácím násilím. Všem přednášejícím patří velké poděkování za velmi cenné informace o jednom ze smutných fenoménů naší doby.

foto zdroj: https://www.intervencnicentrum.cz/post/o-intervennm-centru

Okamžik, prosím. Načítám data...