{modal url="images/stories/Aktuality/2020/Rada_Evropy_HELP.JPG"}Rada Evropy HELP{/modal} V předposledním červnovém týdnu se naplno rozjela spolupráce Justiční akademie s programem Rady Evropy HELP (Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv). Nejprve byl v úterý 23. 6. 2020 otevřen ke studiu v pořadí druhý e-learningový kurz pod vedením tutora, a to kurz Procesní záruky v trestním řízení a práva obětí trestných činů. Místo původně plánovaného prezenčního zahájení s mezinárodní účastí – kurz byl souběžně otevřen ke studiu také v Rumunsku a Bulharsku – se konala videokonference za účasti paní Any-Marie Telbis ze sekretariátu programu HELP, a Mgr. Martina Lýska, soudce KS v Ostravě – pobočka Olomouc a Mgr. Jany Zapletalové Koláčkové, kteří jsou tutory kurzu. Během online semináře byli účastníci seznámeni s programem HELP a online platformou (http://help.elearning.ext.coe.int/ )obsahující více než třicítku kurzů o lidských právech. Čeští tutoři seznámili účastníky s časovým harmonogramem kurz a materiály, které tvoří českou adaptaci kurzu. Do kurzu se zapsalo 55 účastníků a jeho zakončení je plánováno na začátek září 2020.
V pátek 26. 6. 2020 se dále uskutečnilo školení pro tutory (Training of trainers) programu HELP. Justiční akademie oslovila dvacítku odborníků v oblasti ochrany lidských práv a nabídla jim účast na tomto školení. Účastníci kurzu se po jeho absolvování a odevzdání závěrečného úkolu stanou certifikovanými tutory programu HELP a budou moci samostatně vést e-leraningové kurzy. Justiční akademie plánuje v příštích letech nabízet vybrané HELP kurzy v tutorované podobě, v září 2020 bude ke studiu otevřen kurz Klíčové lidskoprávní principy v biomedicíně. Kromě těchto tutorovaných kurzů jsou v systému ASJA propagovány také kurzy vhodné k samostudiu (Násilí na ženách a domácí násilí, Justice vstřícná k dětem, Lidská práva ve sportu, Práva osob se zdravotním postižením, Úvod do Evropské úmluvy o lidských právech a Evropského soudu pro lidská práva, Azyl a EÚLP, Boj proti obchodování s lidmi a Zákaz špatného zacházení).

Okamžik, prosím. Načítám data...