Vážená paní, vážený pane,

Justiční akademie v souvislosti s epidemií koronaviru přistupuje od 1. 9. 2020 k těmto opatřením:

- Je nutné používat ochrannou roušku ve všech vnitřních prostorách Justiční akademie. Ochranné roušky účastníkům seminářů neposkytujeme.

- Počet účastníků je snížen na polovinu u velkých seminářů, malé semináře budou přesunuty do větších prostor.

- Každý účastník je povinen odevzdat před seminářem čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
které je zde přiloženo. Toto prohlášení Vám bude také zasláno jako příloha mailové zprávy před semináři.

- Prezence seminářů bude probíhat „bezkontaktně“ u stolů označených písmeny. Každý účastník se podepíše a vyplněné prohlášení s datem konání      semináře vloží do připravené schránky.

- Ve vstupním prostoru, před posluchárnami a na toaletách budou dostupné dezinfekční prostředky.

- Dále Vás žádáme o dodržování adekvátních rozestupů při vstupu do budovy, během prezence i v průběhu semináře. Současně, prosím, respektujte bezpečnou vzdálenost i ve vztahu k lektorům a případné dotazy zašlete předem příslušnému akademickému pracovníkovi či je položte ze svého místa v průběhu semináře.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Ludmila Vodáková
ředitelka Justiční akademie

AKTUÁLNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Okamžik, prosím. Načítám data...