{modal url="images/stories/Aktuality/2020/forenzní_sociální_pracovníci.JPG"}forenzní sociální pracovníci{/modal} V Kroměříži se ve dnech 24. – 27. srpna 2020 uskutečnil první seminář pro forenzní sociální pracovníky. Pilotní testování možnosti zavést tuto novou pozici na všech okresnícho soudech je jednou z aktivit projektu Zlepšování přístupu zranitelených skupin osob ke spravedlnosti, který bude Justiční akademie realizovat v letech 2020 – 2023 za finanční podpory Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. Forenzní nebo také jinak řečeno soudní sociální pracovníci by měli napomoci zmodernizovat a zefektivnit především chod opatrovnických úseků soudů, jejich výraznější zapojení se předpokládá především v těch regionech, kde soudy začaly pracovat metodou interdisciplinární spolupráce. Do projektu samotného je zapojeno 10 partnerských okresních soudů, a to: OS Chrudim, OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Tachov a OS Vsetín. Úvodní seminář se zaměřil na problematiku péče soudu o ohrožené děti, neboli oblast rodinného práva veřejného, nosnými tématy bylo lepší využívání institutu soudnho dohledu či participace dětí na soudním řízení. Hlavními lektory semináře byla expertka v oblasti sociální práce Mgr. Terezie Pemová a místopředseda KS Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák. Ukončení aktivity je plánovno na prosinec 2023 a její výsledky budou nezávisle evaluovány externí společností.

Okamžik, prosím. Načítám data...