{modal url="images/stories/Aktuality/2020/Prague_pride.JPG"}Prague pride{/modal} Ve středu 11. listopadu 2020 uspořádala Justiční akademie historicky první seminář, který se uceleným způsobem zabýval postavením a právy sexuálních a genderových menšin. Aktuální průzkumy ze světa i z České republiky ukazují, že v populaci žije v průměru kolem 10 % lidí, kteří nejsou heterosexuální či se hlásí k menšinové genderové identitě. Současná legislativa na tuto nemalou skupinu lidí ale mnohdy nemyslí, anebo její specifické potřeby pokrývá pouze částečně. Seminář poskytl soudcům základní orientaci v problematice LGBT, a to nejen z pohledu právního, ale i z pohledu sociologického a psychologického. Kromě obecného úvodu do problematiky byly rozebírány souvislosti v oblasti rodinného práva, otázky transgenderu, možnosti obrany před diskriminací a před projevy nenávisti.
Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Prague pride, o. s. v rámci projektu Justiční akademie Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Lektorsky se na semináři podíleli Aleš Rumpel, vzdělávací specialista, Prague Pride, o.s., Martina Veverková, sociální analytička, Median, Petr Kalla, advokát, doc. Irena Smetáčková, katedra psychologie PedF UK, Karel Suda, Kancelář veřejného ochránce práv a Petra Vytejčková, advokátka.

Okamžik, prosím. Načítám data...