Dnes skončil tradiční třídenní seminář Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce. Letošní ročník, který se s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci konal zcela online, se zaměřil mimo jiné na otázky poskytování zdravotních služeb nezletilým a také osobám s omezenou svéprávností. V příslušném diskusním bloku vystoupila MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, doc. Petr Šustek, koordinátor Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Martin Šolc z téhož pracoviště. Na semináři byly dále představeny závěry 4. rodinněprávního sympozia JA k tématu osvojení. Nejnovější judikaturu Ústavního soudu představili ústavní soudci JUDr. Jaromír Jirsa a JUDR. Tomáš Lichovník, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva Mgr. Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP. Na semináři vystoupila také předsedkyně Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, celou akci zakončila přednáška ředitele Ligy otevřených mužů Mgr. Josefa Petra o jednotlivých oblastech, kterými se tato organizace zabývá a službami, které nabízí.

1 rodinne pravo    2 rodinne pravo    3 rodinne pravo

Okamžik, prosím. Načítám data...