Justiční akademie každý rok nabízí pro českou justici širokou škálu kurzů právní angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny. V prvním čtvrtletí roku 2021 pandemická situace nedovolila uspořádat prezenční kurzy, proto Justiční akademie nabídla interaktivní odborně jazykové semináře v online podobě. Ve výuce virtuálních zimních škol, které proběhly 8.-11.2. (Odborná angličtina pro pokročilé), 22.-24.2. (Odborná němčina), 22.-25.2. (Odborná angličtina pro středně pokročilé) a 1.-4.3. (Odborná francouzština) si účastníci na pozadí odborných právních témat pod vedením zkušených lektorů procvičovali a prohlubovali své cizojazyčné dovednosti. Procvičovala se terminologie občanského i trestního práva s důrazem na instituty civilněprocesní a trestněprocesní. Součástí výuky byly případové studie i nácvik prezentačních dovedností v cizím jazyce. V online zimních jazykových školách se v únoru a březnu účastnilo celkem 51 soudců, státních zástupců a justičních zaměstnanců a jsme rádi, že z hodnotících listů vyplývá, že online výuka odborného jazyka se setkala s velmi dobrým přijetím a hodnocením. Za výbornou přípravu studijních programů zimních škol a jejich kvalitní realizaci v online podobě děkujeme také lektorům, a to D. Petrilákové, E. Tonder, Z. Havlíčkovi, T. Vybíralové, L. Černé a J. Zepnekovi.
Ve druhém čtvrtletí 2021 nabízí Justiční akademie ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN) českým soudcům a státním zástupcům online odborné jazykové kurzy, které jsou otevřené do justice všech členských států Evropské unie a které jsou zaměřené zejména na terminologii užívanou v přeshraniční justiční spolupráci a na cizojazyčná úskalí při interpretaci národního práva a jeho souladu s právem unijním. Nabídka konkrétních kurzů je zveřejněna v ASJA v záložce Cizí jazyky. Již nyní jsou v přípravě oblíbené odborně jazykové letní školy, které plánujeme na červenec a srpen a o jejich formě a obsahu budeme s dostatečným předstihem informovat v ASJA.

1 zoom   2 zoom   3 zoom

Okamžik, prosím. Načítám data...