Nepřijatelnost tělesného trestání dětí a výchova bez násilí byla tématem úterního semináře Justiční akademie, kterého se zúčastnily na 4 desítky soudců, státních zástupců a asistentů. Uspořádáním semináře jsme podpořili aktivity Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, která se tématem aktuálně zabývá v souvislosti s výkonem rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci Approach proti České republice. V lektorském panelu zasedla Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce, dětský psycholog Václav Mertin a nesměla chybět ani Petra Wünschová, ředitelka Centra Locika, které se problematice násilí v blízkých vztazích dlouhodobě věnuje. Na semináři mimo jiné zaznělo:

• Tělesné tresty jsou nejčastější formou násilí na dětech.

• Tělesné trestání dětí je v rozporu s jejich lidskou důstojností. Děti mají stejné právo na respektování své lidské důstojnosti a fyzické integrity jako dospělí.

• Každý tělesný trest je zároveň trestem psychickým. Tělesné tresty mohou dětem způsobit vážnou fyzickou a psychickou újmu.

• Věda jednoznačně vyvrací jakýkoli pozitivní účinek tělesného trestání. Fyzické tresty jako výchovný prostředek nefungují. Naopak zvyšují riziko vzniku řady problémů a tendenci toto jednání opakovat v dospělosti.

• Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo dosažení toho, aby ostatní dělali, co se od nich chce.

• Současná právní úprava v občanském zákoníku, která stále považuje přiměřený tělesný trest za výchovný prostředek, není v souladu s mezinárodními závazky České republiky, jako je Úmluva OSN o právech dítěte.

• Česká republika patří k posledním zemím Evropské unie bez jasného legislativního zakotvení nepřípustnosti tělesného trestání. (Například Německo přijalo příslušnou legislativu v roce 2000, Maďarsko v roce 2004, Polsko v roce 2010 a Francie v roce 2019.)

• Účelem legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí není trestně stíhat ani stigmatizovat rodiče a pečovatele, nýbrž vyslat společnosti jasný signál, že není přijatelnější bít dítě než bít kohokoli jiného.

• Výslovné zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí v občanském zákoníku musí doprovázet komplexní zvyšování povědomí o právu dětí na výchovu bez tělesných trestů spolu s podporou pozitivních nenásilných forem výchovy dětí.

Seminář se konal v rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaného prostřednictvím Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021.

1 fyzické tresty dětí  2 fyzické tresty dětí

 

Okamžik, prosím. Načítám data...