Právnická fakulta Univerzity Karlovy pořádá v rámci JURIDIKA semestrální kurz odborné angličtiny s názvem LANGUAGE OF CONTRACTS, určený jak pro odbornou tak i laickou veřejnost. Jedná se o prakticky orientovaný dvanáctitýdenní jazykový kurz se zaměřením na smluvní terminologii a diskurz. Kurz se bude konat v období 3. 10. – 19. 12. 2023. Důraz je kladen na komunikaci a procvičení nabytých znalostí a jazykových dovedností.
Kurz bude probíhat jak prezenčně v prostorách fakulty (od 3.10.2023), tak online na platformě ZOOM (od 4.10.2023). V prezenční podobě se bude kurz konat vždy v úterý od 18:00 do 19:30, online bude probíhat ve středu od 16:30 do 18:00.
Podrobné informace, anotaci kurzu a přihlášku naleznete zde:
https://law.prf.cuni.cz/juridikum/language-of-contracts/
Více o Juridiku na Právnické fakultě UK je k dispozici zde: https://law.prf.cuni.cz/juridikum/o-juridiku/

Okamžik, prosím. Načítám data...