Na Justiční akademii v Praze se ve dnech 11. -12. března 2024 konal mezinárodní seminář „Legislativa EU v oblasti rovnosti žen a mužů“, a to v rámci společného projektu Akademie evropského práva a české Justiční akademie za podpory Evropské komise. Seminář poskytl účastníkům přehled právních předpisů EU týkajících se rovnosti žen a mužů a zaměřil se na to, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře k tomuto tématu. Hlavními oblastmi diskuze byl např. právní rámec EU a jeho výklad na národních úrovních, téma přímé a nepřímé diskriminace, správného uplatňování důkazního břemene v soudních řízeních týkajících se nároků z diskriminace, otázky násilí na ženách nebo otázky rovného odměňování za vykonanou práci. Mezi desítkou lektorů byli soudci a další odborníci na tuto oblast z evropských států včetně České republiky. Semináře se účastnilo šedesát soudců, státních zástupců a dalších pracovníků z justice z osmnácti evropských zemí.

 foto 2 erafoto 1 era

Okamžik, prosím. Načítám data...