Norway grantsVe dnech 14. a 15. března 2024 se v Praze uskutečnila konference Problem-solving justice aneb Justice zaměřená na řešení příčin o inovativním soudním trendu a speciálních soudech, které přináší sofistikovaná řešení společenských patologií, jako je násilí  v blízkých vztazích, trestná činnost páchaná v souvislosti se závislostí nebo problematika dětí ohrožených ze strany rodičů závislých na omamných látkách. Níže naleznete záznam vystoupení jednotlivých přednášejících a jejich prezentace.

Úvod do problem-solving justice: principy a východiska, Vladimír Polák

Úvod do problem-solving justice a představení Family drug and alcohol court London, Katie Walker

Problem-solving justice v českém politickém a odborném kontextu, Karel Dvořák, Vladimír Polák, Terezie Pemová

Bronx Domestic Violence Court – představení fungování soudu pro domácí násilí, Audrey E. Stone

Český systém soudního řešení násilí v rodině a jeho limity, Lucie Hrdá, Petra Wünschová

Diskusní blok č. 1 – evidence-based služby a jejich dostupnost v České republice, Petra Wünschová, Josef Petr,Terezie Pemová, Jan Odvárka

Diskusní blok č. 2 - Problem-solving justice a česká trestní justice, Martin Lýsek, František Púry, Jiří Říha, Tomáš Sokol

Organizační a personální perspektivy problem-solving justice v české soudní soustavě, Jan Převrátil

Více informací o konceptu justice zaměřené na řešení příčin naleznete například zde:

https://ww2.nycourts.gov/COURTS/problem_solving/index.shtml

https://dashboard.hiil.org/publications/trend-report-2021-delivering-justice/case-study-problem-solving-courts-in-the-us/

https://nij.ojp.gov/topics/articles/problem-solving-courts

Konferenci pořádala Justiční akademie ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin ke spravedlnosti financovaného prostřednictvím Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021.

PREZENTACE 1
PREZENTACE 2
PREZENTACE 3
PREZENTACE 4

IMG7182
IMG7187
IMGE7211
IMGE7221
IMGE7246
IMGE7267
IMGE7269
IMGE7278
IMG7182
IMG7187
IMGE7211
IMGE7221
IMGE7246
IMGE7267
IMGE7269
IMGE7278

Okamžik, prosím. Načítám data...