V prvním zářijovém týdnu se na Justiční akademii uskutečnily dvě velmi zajímavé akce určené zejména pro bezpečnostní ředitele a další pracovníky justice zabývající se otázkami administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Ve dnech 4. - 5. 9. 2017 proběhl „Workshop pro bezpečnostní ředitele“, kde byli pozváni bezpečnostní ředitelé z krajských a vyšších soudů a státních zastupitelství. Za účasti zástupců Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp a dalších odborníků z praxe byla projednávána jednotlivá témata vztahující se k jejich praxi, a pak byly navrhovány společné postupy při řešení konkrétních situací. Na tento seminář pak následně volně navazoval seminář s názvem „Úkony na úseku ochrany utajovaných informací“, o který byl obrovský zájem, což dokládá účast 112 osob a následné výborné hodnocení této akce. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Tonarovi, který se zasloužil o konání těchto dvou akcí a také panu řediteli Mgr. Mikulášovi za výbornou spolupráci při organizaci daných seminářů.

Okamžik, prosím. Načítám data...